cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.
Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

VARUH-INJA (m/ž) za polni delovni čas

Opis del: izvajanje varstva, pomoč pri zaposlitvenem programu, socialni oskrbi in prostočasovnih aktivnosti-delo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Murska Sobota
Trajanje zaposlitve:  določen čas 12 mesecev
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto
Izobrazba:  V. stopnja strokovne izobrazbe
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost, široka praktična znanja
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-osnovno
Rok za prijavo: do 4.7.2017
Način prijave kandidatov:  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej Maribor, Ul. heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor ali osebno v tajništvo.

 Center Naprej objavlja prosto delovno mesto

SKUPINSKI HABILITATOR   (m/ž)

Opis del:  organiziranje in izvajanje terapevtskega in strokovnega  dela z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas, polni delovni čas,
Izobrazba:   strokov. izobrazba iz 69.čl. Zakona o soc. varstvu; opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost
Znanje jezikov:  slovenski jezik: razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-osnovno
Rok za prijavo: do 2.6.2017
Način prijave kandidatov:  pisna vloga– po pošti na naslov Center Naprej, Ulica heroja Jevtiča 9,  2000 Maribor ali e-naslov: tajnistvo@center-naprej.si

 V okviru ukrepov Družini prijazno podjetje bo Center Naprej v Tednu možganov 2017  15. 3. 2017 med 9.00 in 11.30 uro organiziral DAN ODPRTIH VRAT.

Vabimo vas, da preživite nekaj časa v  DE Murska Sobota, Obrtna ulica 34, 9000 Murska Sobota,  kjer izvajamo dolgotrajno psihosocialno rehabilitacijo za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.

Ob 9.30 uri bomo pripravili predstavitev projekta Evropska športna mreža za rehabilitacijo invalidov »ReSport« s praktičnim prikazom programa »Nordijska hoja z gymstickom«. Projekt »ReSport« je sofinanciran z Erasmus + programom Evropske unije.

 Vljudno vabljeni!Center Naprej objavlja prosti delovni mesti

 1.      FIZIOTERAPEVT III (E 047024 )  (m/ž)

Opis del:  organiziranje in izvajanje terapevtskega in strokovnega  dela z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev, polni delovni čas, poskusna doba 4 mesece
Izobrazba:  162-visokošolska 1.stop., visokošolska strokovna(prejšnja) – terapija in rehabilitacija
Zahtevana dodatna znanja: opravljen strokovni izpit iz zdravstva
Zahtevane delovne izkušnje:  do  2 leti
Vozniški izpit:  B kategorije
Znanje jezikov:  slovenski jezik: razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami, omrežje, el. pošta -osnovno

 2.      PSIHOLOG  II  (E047052) (m/ž)

Opis del:  psihološko delo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev, polni delovni čas, poskusna doba 4 mesece
Izobrazba:  170-visokošolska 2.stop., visokošolska univerzitetna(prejšnja) – psihologija
Zahtevana dodatna znanja: opravljen strokovni izpit iz zdravstva
Zahtevane delovne izkušnje:  do  2 leti
Vozniški izpit:  B kategorije
Znanje jezikov:  slovenski jezik: razumevanje, pisanje, govorjenje – tekočeZahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami, omrežje, el. pošta -osnovno

Rok za prijavo: do 8.3.2017

Način prijave kandidatov:  pisna vloga z dokazili o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu  – po pošti na naslov Center Naprej, Ulica heroja Jevtiča 9,  2000 Maribor.

 Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

DELOVNI TERAPEVT III   (m/ž) – določen čas 12 mesecev, polni delovni čas

Opis del: organiziranje in izvajanje terapevtskega in strokovnega dela z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Poskusna doba: 4 mesece
Zahtevane delovne izkušnje: do 2 leti
Izobrazba:  visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja); terapija in rehabilitacija
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja: strokovni izpit na področju zdravstva
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-osnovno

Način prijave kandidatov: do 3. 9. 2016 po pošti na naslov Center Naprej Maribor, Ul. heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor.  Vlogi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. V okviru »Tedna možganov«  in v sklopu projekta »Družini prijazno podjetje« vas vabimo  v sredo, 16.3.2016  na DAN ODPRTIH VRAT:

DE MARIBOR, Ulica heroja Jevtiča 9, Maribor od 9.00 do 11.30 
Ob 10.00  bomo  pripravili predavanje " Aktivni možgani – pomen možganske vadbe ob poškodbah in staranju ". Z nami boste lahko tudi 'možgansko potelovadili' in se naučili nekaj uporabnih vaj za vsak dan.

DE MURSKA SOBOTA, Obrtna ulica 34, Murska Sobota  od 9.00 do 11.00
Ob 10.00  bomo pripravili predavanje "Neznane in prikrite zanimivosti o možganih".

Vljudno vabljeni!Center Naprej objavlja prosto delovno mesto

FIZIOTERAPEVT III (E 047024 )  (m/ž)

Opis del:  organiziranje in izvajanje terapevtskega in strokovnega  dela z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev, polni delovni čas, poskusna doba 4 mesece
Izobrazba:  DIPL. FIZIOTERAPEVT
Zahtevana dodatna znanja: opravljen strokovni izpit iz zdravstva
Zahtevane delovne izkušnje:  do  2 leti
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost
Znanje jezikov:  slovenski jezik: razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami, omrežje, el. pošta -osnovno
Rok za prijavo: do 6.1.2016

Način prijave kandidatov:  pisna vloga z življenjepisom in dokazili  – po pošti na naslov Center Naprej, Ulica heroja Jevtiča 9,  2000 Maribor.

 Predstavitev programov osveščanja pacientov z naslovi: »Pravica-črka na papirju; Informiran pacient-zdrav pacient in Znanje pred neznanjem.«

Področje zavedanja pacientovih pravic in dolžnosti, je kljub Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP), ki je zaživel v letu 2008 ter vseh ostalih spremnih in podrejenih predpisov na to pomembno temo, še vedno »podhranjeno področje.«

V letu 2015 zato kot Zveza Slovenska unija pacientov (Zveza SUP), v sodelovanju z Mestno občino Maribor (MOM), Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), Društvom za promocijo pacientovih pravic in dolžnosti Maribor, Društvom za boj proti raku Štajerske Maribor, Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), Alma Mater Europaea, Univerzum Minerva, Mariborski vodovod, Lekarne Maribor, RKS – Območno združenje Maribor, Mladinski dom Maribor, Društvo Mena, Medobčinsko društvo slepih in Slabovidnih Maribor, Društvo STOJ POKONČNO za življenje z osteoporozo Maribor, Medgeneracijsko humanitarno društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami Veliko srce, Društvo za reševalne pse Maribor, Centrom NAPREJ, Radio Maribor, Zdrave novice, Kolosej Maribor, Radio Brezje, Tovarna idej, BK TV, Europlakat, Studio Design, V Tisk, Press Cliping in ostalimi sodelujočimi deležniki izvajamo programe osveščanja pacientov z naslovi: »Pravica-črka na papirju; Informiran pacient-zdrav pacient in Znanje pred neznanjem.«

Kaj storiti ob izgubi obveznega zdravstvenega zavarovanja?

Zdravstveno zavarovanje posameznika v Republiki Sloveniji zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času njegove bolezni ali poškodbe. 
Posameznik lahko s kartico zdravstvenega zavarovanja uveljavlja zdravstvene storitve iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).
Posameznik lahko uveljavlja zdravstvene storitve oziroma denarne dajatve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja le, če ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.
Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja posamezniku pravico do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinsko-tehničnih pripomočkov ter do denarnih nadomestil (včasih tudi z doplačilom).
Pomembno je, da posameznik stalno skrbi za urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Status svojega zdravstvenega zavarovanja lahko vsak preveri s SMS sporočilom na telefonsko številko 
031 771 009 s ključno besedo »ZZ« ter ZZZS številko posameznika. Še posebej je to pomembno pred obiskom izvajalca zdravstvenih ali lekarniških storitev.
Če posameznik nima urejenega obveznega ali dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, mora zdravstvene storitve doplačati ali plačati v celoti, razen v primeru nujnega zdravljenja in nudenja nujne medicinske pomoči.
Pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje imajo prejemniki denarne socialne pomoči in tisti, ki izpolnjujejo merila za njeno pridobitev.
Pravico do prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje lahko posameznik ureja na pristojnem centru za socialno delo. 
Slovenske državljane s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nimajo nobenih sredstev za preživljanje in nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati, v zdravstveno zavarovanje prijavi pristojni center za socialno delo. Prispevek zanje plačuje občina stalnega prebivališča.
Prejemniki denarne socialne pomoči lahko uveljavljajo tudi pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, kar je urejeno pri zavarovalnici, pri kateri ima posameznik sklenjeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
Posameznik, ki izgubi zaposlitev, pa ne prejema več nadomestila na Zavodu za zaposlovanje RS, lahko sam plačuje mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje ali pa se obvezno zdravstveno zavaruje kot družinski član, če izpolnjuje pogoje za to.
Občasno finančno denarno pomoč v omejenem obsegu nudi ob predloženih dokazilih socialne ogroženosti tudi RKS – Območno združenje Maribor.
Kljub navedenemu si po podatkih ZZZS okoli pol odstotka prebivalcev Republike Slovenije ne uredi zdravstvenega zavarovanja, ker si ne znajo ali ne upajo poiskati pomoči.
Za take primere pride v poštev tudi obravnava pacienta brez zdravstvenega zavarovanja v Ambulanti za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja – Maribor, ki deluje pod okriljem humanitarne in karitativne organizacije Nadškofijske karitas Maribor. Tam zdravniki prostovoljci, medicinske sestre, strokovni delavec, pravnik in prevajalca iz romskega in albanskega jezika nudijo zdravstveno oskrbo nezavarovanim posameznikom.

Več informacij najdete na:
- Centru za socialno delo Maribor / Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor / TEL.: 02 250 66 00 / E-POŠTA: gpcsd.marib@gov.si
- Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (OE Maribor) / Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor / TEL.: 02 23 57 700 / E-POŠTA: gpzrszmaribor@ess.gov.si
- Nadškofijski karitas Maribor / Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor / TEL.: 0590 80 359 / E-POŠTA: ambulanta@karitasmb.si
- RKS – Območno združenje Maribor / Ulica pariške komune 13, 2000 Maribor / TEL.: 02 23 440 00 / E-POŠTA: info@rkmb-drustvo.si

Spoštovanje pacientovih pravic

Pacientove pravice, ki jih ureja Zakon o pacientovih pravicah so: 
1. pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev, 
2. pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
3. pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, 
4. pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, 
5. pravica do spoštovanja pacientovega časa, 
6. pravica do obveščenosti in sodelovanja, 
7. pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju, 
8. pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje, 
9. pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja, 
10. pravica do drugega mnenja, 
11. pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, 
12. pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov, 
13. pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic, 
14. pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

Zavedanje pacientovih dolžnosti

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient dolžan:
– dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
– v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
– dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa, 
– obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
– biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
– spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
- pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

Zveza SUP sodeluje in se povezuje s številnimi sorodnimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji in v tujini ter vladnim sektorjem, z namenom iskanja odgovorov oz. rešitev na aktualna vprašanja novodobne družbe.

Zveza SUP
Borut Ambrožič, univ. dipl. prav. (predsednik)

 

 

slika1

slika1Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

PSIHOLOG II – PRIPRAVNIK  (m/ž)

Opis del: usposabljanje za  psihološko delo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve:  določen čas 12 mesecev, polni delovni čas
Izobrazba: VII/2 – psihološke smeri
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Računalniška znanja: urejevalnik besedil-osnovno, delo s preglednicami osnovno
Rok za prijavo: do 24.11.2015
Način prijave kandidatov: kandidati na pošljejo vlogo z dokazili o izobrazbi  po pošti na naslov:  Center Naprej, Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor.

 Spoštovani !

V soboto 24.10.2015,v dopoldanskem času,  vas vabimo na stojnico v Europarku. Predstavili  bomo  izdelke uporabnikov Centra Naprej, ki  jih izdelujejo v okviru rehabilitacijskega programa v programih zaposlitve pod posebnimi pogoji.

Lahko boste izbirali med izdelki iz gline, stekla, tekstila, voščilnicami, nakitom,…

Vabljeni!»GIBATI SE ALI ZARJAVETI« - V MARIBORSKEM MESTNEM PARKU OB EVROPSKEM TEDNU GIBANJA

Tudi letos smo se v Centru Naprej, kjer izvajamo rehabilitacijo oseb s pridobljeno možgansko poškodbo, odločili, da aktivno sodelujemo v vseevropski kampanji MOVE WEEK – tednu gibanja, ki poteka pod okriljem Športne unije Slovenije. Ker želimo predstaviti del aktivnosti, ki so del našega terapevtskega programa, bomo v ta namen na osmih točkah ponudili možnost vsem zainteresiranim, da preizkusijo svoje sposobnost v vajah, katere v okviru rehabilitacije izvajamo vsakodnevno.
Vsak aktivni udeleženec dobi na startu kontrolni karton, na katerega zabeležimo po želji izmerjene vitalne funkcije (višina, teža,  srčni utrip in krvni tlak). Sodelujoči se odpravi po parku in poišče vseh 8 delovnih točk, kjer opravi nalogo pod vodstvom demonstratorja, ki vnese na kontrolni kartonček podatke o uspešno opravljeni nalogi.

KDAJ ?   22.9.2015  od  9.30  do 12.00
KJE ?     mariborski  Mestni  park /  paviljon pri ribniku
KOMU JE NAMENJENO?                   
-        vsem, ki želijo preiskusiti različe športne pripomočke, ki jih uporabljamo v rehabilitaciji PMP v starosti od 4 do 99 let
-      osebam s posebnimi potrebami in njihovim spremljevalcem
PRIJAVE:   prijave bomo zbirali na startu prireditve.

V primeru dežja prireditev odpade in jo bomo predvidoma izvedli v mesecu oktobru 2015.

Več o prireditvi na povezavi:  http://www.slovenijavgibanju.si/Calendar/Details/74651/gibati-se-ali-zarjaveti

Ne dovolite, da zarjavite, zato se gibajte! Bodite aktivni in se nam pridružite!

 

 Žalostni sporočamo, da nas je v 76. letu starosti zapustil naš uporabnik Maksimiljan Marčič. Družini izrekamo iskreno sožalje.

Uporabniki in zaposleni Centra NaprejObveščamo vas, da je Center Naprej v času od 20.7. do 31.7. zaprt zaradi kolektivnega dopusta. Ponovno se vidimo 3.8.2015.
Prijetne dopustniške dni!

Uporabniki in kolektiv Centra NaprejZaradi rehabilitacijskega letovanja uporabnikov bo zavod  v času od 15.junija do 19.junija 2015  zaprt. Ponovno se vidimo spet 22.6.2015.

 Še malo in spet se bomo odpravili na letovanje, ki bo potekalo od 15. do 19.junija 2015.

Ena skupina v neokrnjeno naravo, na Pohorje, kjer se bomo namestili v prijetnem hotelu Tisa. Naše aktivnosti bodo športno obarvane, hkrati pa bomo spoznavali posebnosti Pohorja in njegove značilnosti.

Druga skupina se bo odpravila na Sončkovo kmetijo v Vrtiče. Ob možnostih za aktivnosti, ki nam jih nudi kmetija, bomo poskrbeli še za pester program spremljevalnih aktivnosti.

Skratka, zanimivo in poučno bo!

 Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

PSIHOLOG II – PRIPRAVNIK  (m/ž)

Opis del: usposabljanje za  psihološko delo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve:  določen čas 12 mesecev, polni delovni čas
Izobrazba:  univ.dipl.psiholog
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Računalniška znanja: urejevalnik besedil-osnovno, delo s preglednicami osnovno
Rok za prijavo: 21.4.2015
Način prijave kandidatov:  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej, Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor. 

 Spoštovani sokrajani!

Vabimo Vas, da se nam pridružite pri čistilni akciji naše in vaše okolice in s tem tudi sami prispevate v dobrobit naše skupnosti in lepšega okolja. V okviru družbene odgovornosti pri varstvu okolja, ki se ga zavedamo tudi v Centru Naprej, želimo podati svoj prispevek k čistejši in bolj urejeni okolici, v kateri bivamo.

Akcijo bomo izvedli  v sredo, 8. aprila 2015 ob 9.30 uri. Območje čistilne akcije bo obsegalo področje stare vojašnice  oziroma se bo odredilo glede na udeležbo sokrajanov. Zbirališče vestnih udeležencev čistilne akcije bo na parkirišču Centra Naprej (Ulica heroja Jevtiča 9). Akcija bo trajala približno uro in pol.

Udeležence vljudno prosimo, da s seboj prinesejo potrebne pripomočke, na primer vreče za smeti, rokavice in veliko dobre volje.  

Pridružite se nam!Bliža se velikonončni čas, zato smo za vas  pripravili velikonočne aranžmaje, izdelke iz gline  (nakit, pepelniki, posodice, vazice, podstavki za kuhalnice, razne dekorativne ploščice), fuzija stekla (razni krožniki, pladnji, ure), tekstil (okrasne blazine, vezeni prtički, trajne vrečke iz blaga), velikonočne voščilnice, drobni izdelki na temo velike noči (dekorativni pirhi iz lesa, drobni obeski iz mavca in gline),dekorativni pirhi pobarvani z različnimi tehnikami (viseči ali na palčki),…

Vabimo vas, da nas obiščete na naših prodajnih stojnicah in sicer:

-          v torek, 31.3.2015 v  nakupovalnem središču Europark v Mariboru
-          v četrtek, 2.4.2015 v Domu starejših občanov Radenci (med 9. in 11.30 uro).

Pričakujemo vas in vam želimo lepe praznike. 

V okviru "Tedna možganov"  in v sklopu projekta "Družini prijazno podjetje"  vas vabimo na DAN ODPRTIH VRAT. Preživite nekaj časa v Centru Naprej, kjer izvajamo dolgotrajno psihosocialno rehabilitacijo za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Predstavili se vam bomo, vas spodbudili k izbiri varnih in našim možganom prijaznih načinov ravnanj in navad. Aktivnost  z naslovom "Življenje s pridobljeno možgansko poškodbo" se bo odvijala v obeh naših enotah in sicer:

- DE Maribor, Ulica heroja Jevtiča 9, Maribor,  20.3.2015 od 9.00 do 11.00
- DE Murska Sobota,Obrtna ul. 34, Murska Sobota,  20.3.2015 od 9.30 do 11.00.

Vabljeni!PRETEKLOST – SEDANJOST – PRIHODNOST

Letos obeležujemo magičnih sedem let delovanja Centra Naprej in prav je, da  tudi sama na kratko pogledam v preteklost, dam poudarek na sedanjost in razmislim o prihodnosti.

Nešteto je zgodb, ob katerih smo se smejali do solz, toliko je modrosti, ki smo jih dobili v tem času. Ljudje ste res puščali sledi. Nekateri ste razumeli pomen Centra Naprej. Vendar pot ni bila vedno lahka, mnogi deležniki, žal niso prepoznali možnosti partnerstva in sodelovanja kot bi si želeli in bi bilo verjetno prav. Vendar, nekaj povemo na glas. Točno takšna kot je bila naša pot, je bila prava. In zato, spoštovani, hvaležni smo za preteklost.

Najbolj boleča stvar, ki jo gledam danes je, da nas  je preteklost delila. Radi bi jo pustili tam, kjer mora biti – v preteklosti  z namenom, da se iz nje učimo, da lahko živimo dobro v sedanjosti in še bolje v prihodnosti.

Ko govorim o sedanjosti, poudarjam  pomen besede strokovnost, katera je bila glavna nit našega dela že vse od začetka našega delovanja. Za to ni potrebno mnogo besed in zelo jasno nam je na deklarativni ravni, kaj to pomeni. Vendar je  mnogim to pri  vsakodnevnem delu splavalo »po vodi«. In kako prav je imel Tone Pavček, ko nas je učil, da je treba mnogo preprostih besed kakor KRUH, LJUBEZEN, DOBROTA, da ne bi slepi v temi na križpotjih zašli s pravega pota. Mi smo uspeli najti pravo pot, pravo smer, kljub številnim križpotjem.

Pogosto me ljudje vprašajo, kaj mi je dal Center Naprej, zakaj sem ga ustanovila? Izkušnje, znanje, prijateljstvo, širino, upanje, nasmehe, novo in dobro, veselje, trdo delo je le nekaj drobcev, ki jih lahko izrazijo besede. Center Naprej mi je dal tudi najlepše darilo - vse naše trenutke in dal mi je vse vas, s katerimi smo hodili po tej poti. To je naša sedanjost. Lepa, prijazna, vesela in zadovoljna, delovna, strokovna, zagnana, ustvarjalna in kreativna,  čutna, empatična, občutljiva.

Vendar bi s preteklostjo rada poudarila sedanjost. Za nas sedanjost ni čas, ko iščemo krivce. Sedanjost je čas, ko se moramo prav vsi zavedati odgovornosti. In odgovornost za prihodnost je kolektivna. Je moja, je tvoja, je od vseh nas. To je pot  po kateri hodimo. In mislim  da uspešno, v želji, da bomo takšni tudi ostali.

Sama vem, da ostajam v sedanjosti človek, ki se veseli uspeha vseh nas. Danes  praznujemo in se veselimo, ko segamo po uspehih in vriskamo, ko nekdo od nas sklati tisto zvezdo iz neba.

Hkrati ostajam oster kritik, ko vrednote strokovnega dela niso spoštovane. Tudi zato se oziram v prihodnost. To je čas upanja, zaupanja in prihodnosti.

In tudi zato je prav, da vsak od nas prispeva nekaj k temelju, ki ga ima Center Naprej zapisanega v svojih koreninah – za skupno prihodnost.

Bolj kot opazujem današnjo družbo, bolj ugotavljam, kako razdeljena je, kako je poudarek debate na preteklosti in ne na prihodnosti in kako nam je žal  zmanjkalo vizije in usmeritve za sodelovanje. Zato si želim, da v letu 2015 in naprej v naši prihodnosti, še posebej postavimo v ospredje sebe kot posameznika in svoje življenje, saj skupaj preživimo velik del dneva in življenja. Ena izmed najbolj žalostnih stvari, ki jih vem o človekovi naravi  je to, da vsi skušamo odlagati življenje. Zato vam polagam za razmislek besede Pabla Neruda, ki nas v svoji pesmi poziva, da živimo danes! Tudi jaz vas pozivam: "Živite danes! Smejte se danes! Danes bodite srečni! Samo srečen človek lahko osrečuje druge ljudi." In to je pogoj našega dobrega dela. To je naša prihodnost.

Na koncu dneva je najboljši občutek zavedanje, da je za nami še en čudoviti dan. Ne glede na to, ali je šlo vse po zastavljenem načrtu ali pa malo mimo! Uspeli smo ga živeti. V vsakem dnevu lahko najdete vsaj eno čudežno iskro, ki nam govori, da se v življenju prav nič ne zamudi, temveč le nadaljuje kdaj drugič. Morda že jutri. KDO VE? Pomemben je občutek, da smo zadovoljni.... In morda je na koncu življenja prav tako pomemben občutek zavedanja, da smo vsak dan polno živeli.

Tudi zato spoštovani, dajem svojo zavezo, da bom okoli sebe vedno zbirala ljudi, ki bodo v ospredje postavili prostor za dialog o prihodnosti in da začrtamo pot razumskemu središču, ki bo ponujal roko sodelovanja tistim, ki hočejo – najboljšo skupno prihodnost vseh nas. Verjamem, da mi boste pri tem pomagali in da bo to popotnica nas, še vedno mladih, vsem nam, ki v srcu dobro mislimo.

USPEH je nekaj kar zgradite in ne nekaj kar se zgodi samo od sebe.

Naprej, srečno, za skupno prihodnost vseh nas.

Jasna Vešligaj-Damiš, univ.dipl.psih
Direktorica Centra Naprej

 

Počasi umira, kdor postane suženj navad,
ki si vsak dan postavlja iste omejitve,
kdor ne zamenja rutine,
kdor si ne upa zamenjati barv,
kdor ne govori s tistimi, ki jih ne pozna.

Počasi umira, kdor beži pred strastmi
in njihovimi močnimi emocijami,
zaradi katerih se zasvetijo oči
in znova oživijo osamljena srca.

Počasi umira, kdor ne zamenja življenja,
ko je nezadovoljen s službo ali z ljubeznijo,
kdor se zaradi sigurnosti odreka morebitni sreči,
kdor ne sledi svojim sanjam,
kdor si ne dovoli vsaj enkrat v življenju
ubežati pametnim nasvetom.

Počasi umira, kdor ne potuje, kdor ne bere,
kdor ne posluša glasbe, kdor ne najde miline v sebi;
Počasi umira, kdor uničuje lastno ljubezen,
kdor ne dovoli, da bi mu pomagali,
kdor preživi dneve z jamranjem nad lastno smolo
ali nad neprestanim dežjem.

Počasi umira, kdor opusti načrt še preden ga poskusi izvesti,
kdor ne sprašuje o tistem, česar ne ve,
kdor ne odgovori, ko je vprašan o tistem, kar ve.

Ne dovoli si počasnega umiranja!
Tvegaj in uresniči želje še danes!
Živi za danes!

Pablo Neruda

 Vabimo Vas, da  nas v nedeljo, 23.11.2014  obiščete na stojnici  pri cerkvi v Limbušu v času nedeljske svete maše. Pripravili smo izdelke  primerne za adventni čas: adventne venčke, novoletne aranžmaje, različne izdelke iz gline in stekla, novoletne voščilnice, nakit, izdelke iz tekstila, drobna darila in še mnogo več. Izdelki nastajajo v okviru rehabilitacije na zaposlitvi pod posebnimi pogoji  v Centru Naprej.

Prisrčno vabljeni!

  

Center Naprej objavlja prosto delovno mesto »DELOVNI TERAPEVT  III« za določen čas 12 mesecev z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

 

Podrobnejša objava na:

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2006861

 

 ORIENTACIJSKI POHOD PO MESTU MARIBOR – pregled rezultatov 3.10.2014

Spoštovani udeleženci  Orientacijskega pohoda za osebe s posebnimi potrebami po mestu Maribor!

Za nami je uspešno izveden orientacijski pohod, ki je bil pravi praznik gibanja in rekreacije za vse nas. Ne glede na dosežen čas, ste vsi udeleženci Zmagovalci, saj ste prav vsi premagali zastavljeno razdaljo. V življenju si postavljamo cilje, ki nas usmerjajo in motivirajo. Tekmujemo lahko sami s seboj in na ta način je lahko vsak zmagovalec, vsak lahko doseže nove zmage, ki nas polnijo z življenjsko energijo in veseljem do življenja. Pohoda se je udeležilo 23 ekip v katerih je bilo 110 udeležencev pohoda. Za izvedbo, varnost in regularen potek prireditve je skrbelo 23 organizatorjev, od tega je bilo 12 prostovoljcev in 11 zaposlenih Centra Naprej. Športniki ste  se pomerili na dveh progah: kratki progi, ki je bila namenjena vsem tistim, ki  imajo večje omejitve pri gibanju ter na daljši progi. Na kontrolnih točkah ste uspešno reševali naloge, ki so bile vezane na znamenitosti Mesta Maribor.

Rezultati orientacijskega pohoda:

Kratka proga

     
       

ime skupine

končni čas

mesto

minus točke

Zaspanci

0,31

1.

 1

Mravlje

0,31

1.

 

Zvezdice

0,32

3.

1

Štorklje

0,41

4.

Mavrica 1

0,44

5.

Modri dirkač

0,46

6.

 

Korakovci

0,52

7.

 

Živ žav

0,52

8.

 

Sonček 2

0,58

9.

Sonček 1

1,02

10.

Kostanji

1,06

11.

 

 
 Na kratki progi, kjer se je pomerilo 11 skupin in je merila cca 1500m, si delita prvo mesto  skupina »ZASPANCI« in »MRAVLJE«  obe iz   Centra Naprej .  Sicer so Zaspanci pri odgovorih naredili eno napako, zato so prejeli kazenske točke. Tretje mesto je zasedla skupina Zvezdice prav tako iz Centra Naprej.Vse skupine, ki ste pri odgovarjanju na 5 zastavljenih vprašanj, prejele kazensko točko, ste naredile napako pri imenovanju mostov čez reko Dravo. Tako je pravilni odgovor, na vprašanje katera dva mosta vidiš na levi in desni strani, ko pogledaš iz Židovskega trga na reko Dravo, Titov in Glavni (in ne Stari) most. Na vsa ostala vprašanja ste udeleženci kratke proge pravilno odgovorili. 

Dolga proga

     
       

ime skupine

končni čas

mesto

minus točke

Smrkci

0,46

1.

 

VDC Sožitje Maribor

0,51

2.

 

Zmagovalci

0,52

3.

 

Hitri in drzni

0,52

3.

1

Mavrica 2

0,55

5.

1

Vijolice

0,56

6.

1

Svetike

0,58

7.

1

Biseri

0,58

7.

1

Polžeki Maribor

1,03

9.

 

VDC Sožitje Ptuj

1,11

10.

 

Krti

1,14

11.

3

Medvedi

1,21

12.

 

Na dolgi progi, kjer se je pomerilo 12 skupin in je merila cca. 3000m, je zmagala skupina Smrkcev iz Centra Naprej. Smrkci ste zmagali z veliko prednostjo 5 minut in odgovorili na vseh 10 vprašanj pravilno. Drugo mesto je zasedla skupina VDC Sožitje Maribor in tretje mesto skupina Zmagovalcev iz Centra Naprej. Tudi pri skupinah na dolgi progi je bilo največ napak pri odgovarjanju na vprašanje vezano na imenovanje mostov, saj vemo, da vsi pogovorno imenujemo most, ki povezuje Glavni trg in Trg revolucije, Stari most in ne Glavni most, kot je označen na vseh zemljevidih.

Vse udeležence bomo o rezultatih obvestili po e-pošti. 

 
Pomembno  je, da se čim prej spravimo v gibanje in se podamo na pot. In tako kot vedno, lahko vseskozi razmišljate tako o gibanju kot o svojem življenju. Kaj ste naredili včeraj, kaj delate danes in zdaj ter kaj boste naredili jutri. Gibanje je zdravo in to je naš moto! Skupaj s sodelavkami in sodelavci ter prostovoljci  Centra Naprej vam želim, da bi takšne in podobne osebne zmage dosegali tudi v bodoče in da bi se radi vračali v mesto Maribor, bodisi kot udeleženci podobnih prireditev, obiskovalci ali turisti.


Iskrene čestitke vsem udeležencev orientacijskega pohoda!

Jasna Vešligaj-Damiš
Vodja  organizacijskega  odbora

 Prisrčno vas vabimo na »Dan odprtih vrat«  dne 26.9.2014 na Obrtno ulico 34 v Mursko Soboto, ki ga prirejamo v sklopu  projekta »Družini prijazno podjetje«.
Predstavili vam bomo svoje dosežke in prikazali, kako poteka običajen dan pri nas.Pohodniška sekcija Centra Naprej v sklopu vseevropskega projekta Teden gibanja – Move week (http://slovenia.moveweek.eu/) organizira 3.10.2014 ob 9.30 uri orientacijski pohod z delovnimi točkami po centru mesta Maribor. Naš pohod je namenjen osebam s posebnimi potrebami in je primeren tudi za osebe, ki so gibalno ovirane ali uporabljajo invalidske vozičke. Podrobnejši opis aktivnosti najdete na povezavi:  http://slovenia.moveweek.eu/filter_cities/30/Maribor

Vabimo vas, da se  pohodu pridružite tudi vi, saj je naš moto »Gibanje je zdravo!«  Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost.Novica o sodelovanju v preventivni akciji

V okviru našega preventivnega delovanja se bomo v Centru Naprej pridružili preventivni akciji uporaba varnostnega pasu 2014, ki bo potekala pod sloganom »pripnite se in doživite« Namen preventivne akcije je osveščanje udeležencev v prometu o uporabi varnostnega pasu voznikov in potnikov v vozilih. Akcijo opredeljujeta dva cilja:

- povečanje stopnje uporabe varnostnega pasu v osebnih avtomobilih, tovornih vozilih in avtobusih

-zmanjšanje števila mrtvih in hudo telesno poškodovanih zaradi neuporabe varnostnega pasu

Akcija bo potekala od 19. do 31. maja, ter od 8. do 21. septembra 2014. Ukrepi, ki jih bomo izvedli v Centru Naprej v okviru akcije, bodo usmerjeni v informiranje in usposabljanje zaposlenih, uporabnikov, njihovih svojcev in prostovoljcev.
Več o poteku preventivne akcije si lahko preberete na spletnih straneh Javne agencije RS za varnost prometa.Vabimo na vas na predstavitev knjige Marka Korenjaka z naslovom:« 336 DNI UPANJA – zdravljenje hepatitisa C s kemoterapevtiki«.Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 10.3.2014 ob 19. uri v prostorih Centra Naprej, Ulica heroja Jevtiča 9, Maribor. 

Več  o knjigi najdete na : http://www.336.si/ , kjer je možno oddati tudi naročilo za knjigo.

Prisrčno vabljeni! 

5.2.2014

Pozdrav s Pohorja 

Naši "zimovalci" nam s Pohorja javljajo, da uživajo v zimskih radostih, hrani in druženju.

 

17.01.2014

V sklopu projekta  »!Naprej – !Előre« se že vsi  nestrpno pripravljamo na zimski dogodek na prostem…. naše zimovanje, ki bo od 3. do 6.2.2014 na Mariborskem Pohorju. Upamo, da bo do takrat sneg pobelil naravo. Se že veselimo!Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) –( m/ž) – določen čas 7 mesecev, polni delovni čas

Opis del: delo na mednarodnem projektu z Madžarsko
Upravna enota delovnega mesta: Maribor
Zahtevane delovne izkušnje: do 2 leti
Izobrazba:  VII. stopnja strokovne izobrazbe
Vozniški izpit:  B kategorije,
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost, široka praktična znanja
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče; aktivno znanje dveh tujih jezikov
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-zahtevno

Način prijave kandidatov do 22.01.2014-  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej Maribor, Ul. heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor ali osebno v tajništvo.

OBJAVA NI VEČ AKTUALNA.V okviru našega preventivnega delovanja se bomo v Centru Naprej pridružili preventivni akciji Mobilni telefoni 2014, ki bo potekala pod sloganom »Bodi trenutno nedosegljiv, če želiš ostati živ!« Namen preventivne akcije je osveščanje vseh udeležencev v prometu o nevarnostih uporabe mobilnih telefonov med vožnjo in dvig varnostne kulture voznikov. Akcija bo potekala od 13. do 24. januarja 2014. Ukrepi, ki jih bomo izvedli v Centru Naprej v okviru akcije, bodo usmerjeni v informiranje in usposabljanje zaposlenih, uporabnikov, njihovih svojcev in prostovoljcev.

Več o poteku preventivne akcije si lahko preberete na spletnih straneh Javne agencije RS za varnost prometa. 

V teh decembrskih nočeh se ozrimo v nebo in prisluhnimo vabljivim zvokom, ki so odmevi naših toplih želja. Začutimo omamni vonj, duh vsega lepega in novega. Sreča nas obdaja, ujemimo jo v svoje dlani.

Vabimo vas, da se nam pridružite v nedeljo 22.12.2013 od 11.00 do 19.00 ure na Innervilovem pravljičnem božičnem dvorišču  v Vilinskem mestu-Vetrinjski dvor.

Pripravili bomo bogato prodajno stojnico, ki vam bo pomagala še pri zadnjih nakupih za prihajajoče praznike. Hkrati se bo odvijal bogat praznični program in obiskal nas bo tudi dedek Mraz.

Vljudno vabljeni !

 

Čarobni trenutek pričakovanja,
da vse dobro ostane z nami tudi v prihodnje.Trenutki, ko se srečamo so vedno posebni.
Življenje pa tako hitro teče mimo, da si
premalokrat povemo, koliko si pomenimo.

Pridružite se nam na tradicionalnem ADVENTNEM KONCERTU Centra Naprej  28. novembra 2013 ob 18. uri v dvorani Mestne četrti Nova vas, Radvanjska c. 65, Maribor

Program srečanja:
Nastop Ženskega pevskega zbora Glasbena matica Maribor
Nastop učencev Konservatorija za glasbo in balet Maribor
Prikaz kratkega filma in razstava fotografij projekta Magic Touch

Koncert bomo popestrili tudi z bazarjem-prodajno razstavo izdelkov naših uporabnikov, kjer boste lahko kupili darila za prihajajoče praznike.

Vljudno vabljeni!V mesecu novembru bomo  za zaposlene, ki delajo  z uporabniki izvedeli trening komunikacije v treh skupinah.  Terminski plan izobraževanja je dosegljiv na intranetu centra.Spoštovani uporabniki in svojci!

Topli poletni dnevi so za nami, pred nami pa sta jesen in zima, vsaka z novimi izzivi. Vabimo vas, da se udeležite sestanka za uporabnike in svojce, kateri bo to pot zaradi zunanje predavateljice skupen za obe enoti, DRC Maribor in DRC Murska Sobota. Sestanek bo v torek, 22.10.2013 ob 15.30 uri v prostorih Centra Naprej DRC Maribor, Ulica heroja Jevtiča 9.

 Dnevni red srečanja:

  1. Predavanje gospe Simone Eferl, univ. dipl. prav., direktorice CSD Ruše o aktualnih vprašanjih, vezanih na zakonodajo s področja socialnovarstvenih storitev (institucionalno varstvo oz. bivanje, pomoč družini, svetovanje posamezniku, denarna socialna pomoč, družinski pomočnik, itd.)
  2. Predstavitev načrtovanih aktivnosti do konca leta
  3. Razno (možnost individualnih razgovorov z zaposlenimi)

 Za vas bomo tudi tokrat pripravili stojnico z našimi izdelki.

 “Ovire so tiste zastrašujoče stvari, ki jih vidite, ko umaknete pogled od svojega cilja.”
(Henry Ford)

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI!

 V torek, 8.10.2013, smo v DRC MS predali namenu dvigalo, ki je zelo pomembna pridobitev za našo ustanovo. Svečana otvoritev je potekala ob prisotnosti predstavnikov medobčinskih invalidskih društev in organizacij, madžarskih partnerjev v projektu, predstavnice podjetja Profuturus, uporabnikov in zaposlenih iz DRC MB.

Ob pozdravnem nagovoru direktorice Centra Naprej gospe Jasne Vešligaj-Damiš, je zbrane nagovoril tudi gospod Branko Gornjec, predsednik Sveta za invalide pri Mestni občini Murska Sobota.

Ob tej priložnosti smo zbranim predstavili in pokazali tudi ostale aktivnosti in pridobitve v okviru projekta "Naprej - !Elöre".Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

VARUH-INJA (m/ž) za polovični delovni čas

Opis del: izvajanje varstva, pomoč pri zaposlitvenem programu, socialni oskrbi in prostočasovnih aktivnosti-delo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve:  določen čas-nadomeščanje odsotne delavke -   polovični delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: do 2 leti
Izobrazba:  V. stopnja strokovne izobrazbe
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost, široka praktična znanja
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-osnovno
Rok za prijavo: do 20.08.2013
Način prijave kandidatov:  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej Maribor, Ul. heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor ali osebno v tajništvo.Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

VARUH-INJA   

Opis del: izvajanje varstva, nege, socialne oskrbe in prostočasovnih aktivnosti-delo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve:  določen čas 6 mesecev, polni delovni čas
Poskusna doba: 2 meseca
Zahtevane delovne izkušnje: do 2 leti
Izobrazba:  zdravstveni tehnik
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost, široka praktična znanja
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-osnovno
Rok za prijavo: 5 dni
Način prijave kandidatov:  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej Maribor, Ul. heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor.

OBJAVA NI VEČ AKTUALNA!Obveščamo vas, da je Center Naprej v času od 22.7. do 2.8. zaprt zaradi kolektivnega dopusta. Ponovno se vidimo 5.8.2013.

Prijetne dopustniške dni!

Uporabniki in kolektiv Centra NaprejCenter  Naprej objavlja prosto delovno mesto

VARUH-INJA (m/ž) za polovični delovni čas

Opis del: izvajanje varstva, pomoč pri zaposlitvenem programu, socialni oskrbi in prostočasovnih aktivnosti-delo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas,  polovični delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: do 2 leti
Izobrazba:  V. stopnja strokovne izobrazbe
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost, široka praktična znanja
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-osnovno
Rok za prijavo: do 26.6.2013
Način prijave kandidatov:  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej Maribor, Ul. heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor ali osebno v tajništvo.13.06.2013

LETOVANJE NA MADŽARSKEM JE TIK PRED VRATI

Sedaj nas pa res samo še nekaj dni loči od našega letovanja  na Madžarskem.
Ne pozabite na osebni dokument in evropsko zdravstveno izkaznico. Poskrbite tudi, da bo vaša žepnina v madžarskih forintih.

PODATKI O ODHODU:
ponedeljek 17.6.2013 ob 8.00  izpred Centra Naprej v  Mariboru
ponedeljek 17.6.2013 ob 9.00  izpred Centra Naprej v Murski Soboti – uporabniki DRC MS
Ta dan ni organiziranih prevozov do Centra.

Obljubljeno je lepo vreme, za dobro voljo pa se bomo potrudili skupaj.

 

29.05.2013

Do našega poletnega tabora na Madžarskem od 17.06. do 21.6.2013 , ki bo potekal v okviru projekta«!Naprej - !Előre, nas ločijo le še slabi trije tedni. Priprave so že v polnem teku. Projektni partnerji pri pripravi programa veliko sodelujemo med seboj.
Zaposleni, ki bomo spremljevalci, smo si prav tako razdelili naloge - pripravili in seznanili smo se z analizo tveganja, zdravstvenimi protokoli, posebnostmi uporabnikov itd.

Vsi se že veselimo, da bomo nekoliko drugače preživeli skupaj nekaj dni z našimi prijatelji iz Madžarske. 

30.5.2013

Dobro jutro,

Vsem prav lepe pozdrave, vsi se imamo zelo lepo, naši so zelo zadovoljni,ko pridemo domov bomo vsi imeli radiatorčke na trebuhu, smejemo se skoraj celi dan.
Včeraj smo obiskali sirarno - odlično, Heimstätte Bärau, po kosilu pa smo odšli v Bern, žal nismo obiskali živalskega vrta - večji del ga obnavljajo in bi videli
skoraj nič.  Danes jahamo in plezamo po steni, po kosilu pa obisk keksarne.

Lp, Nina in ostali

 

29.5.2013

V okviru projekta Magic touch so se naši uporabniki s spremljevalci odpravili v ponedeljek, 27.5.2013 na strokovno ekskurzijo v Švico. Preberite, kaj nam sporočajo:

V Švici se imamo zelo lepo, vsi smo zdravi, vtisi po prvem dnevu – zelo smo navdušeni. Včeraj po vožnji smo imeli najprej večerjo, nato smo se porazdelili po sobah, s Katrin smo odšli na sprehod - pospremit konje v hlev.Danes smo odšli v mesto Thun, se peljali z ladjico po jezeru, imeli smo enourni sprehod ob jezeru do mesta Spiez, nakar smo se z ladjico vrnili v začetno mesto in nato odšli nazaj "domov" na večerjo. Imeli smo sončen dan, vse dokler se nismo usedli v avto, dežuje celoten čas. Jutri načrtujemo obisk sirarne in izlet v Bern (živalski vrt), v četrtek dopoldne pa jahanje in plezanje.

Toliko za enkrat, lepe pozdrave vsem od vseh iz Švice.

Zoran, Suzana, Darko, Borut, Nina, Vlado, Nuša, Mojca

 

  

Center Naprej objavlja prosto delovno mesto

SKUPINSKI HABILITATOR   (m/ž)

Opis del:  organiziranje in izvajanje terapevtskega in strokovnega z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas, polni delovni čas, poskusna doba 4 mesece
Izobrazba:  univ. dipl. soc. delavec  oz. druga strokov. izobrazba iz 69.čl. Zakona o soc. varstvu; opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost
Znanje jezikov:  slovenski jezik: razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-osnovno
Rok za prijavo: do 6.3.2013
Način prijave kandidatov:  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej, Ulica heroja Jevtiča 9,  2000 Maribor.

 

PROJEKT MAGIC TOUCH-MAREC 2013
- supervizija za strokovne delavce
- obisk Akvarija in terarija
- izid članka o terapiji s pomočjo psov v reviji Sledi

 

PROJEKT MAGIC TOUCH-FEBRUAR 2013
- udeležba strokovnih delavk na uposabljanju za terapijo s pomočjo psov - Rakitna


Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

VARUH-INJA (m/ž) za polovični delovni čas

Opis del: izvajanje varstva, pomoč pri zaposlitvenem programu, socialni oskrbi in prostočasovnih aktivnosti-delo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 31.3.2013,  polovični delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: do 2 leti
Izobrazba:  V. stopnja strokovne izobrazbe
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost, široka praktična znanja
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-osnovno
Rok za prijavo: do 9.1.2013
Način prijave kandidatov:  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej Maribor, Ul. heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor ali osebno v tajništvo.HO-PE-TOUR je projekt  Ustanove -Fundacija Nazaj na konja in Udruge za terapijsko jahanje Pegaz, katerih cilj je turizem, ki bi hkrati vseboval tudi ustrezne kulturne, pedagoške in terapevtske aktivnosti, prilagojene otrokom in mladostnikom ter osebam s posebnimi potrebami.V mesecu septembru smo se prijavili na nagradni natečaj v okviru tega projekta.

Predmet nagradnega natečaja je bilo kreativno ustvarjanje različnih izdelkov na temo konja ali na temo HO-PE-TOUR (Horses-Pedagogics-Tourism). Skupno je bilo 36 prijav iz vseh koncev Slovenije. V prizadevnih rokah naših uporabnikov in pod vodenjem zaposlenih, sta nastala prava skupinska kreativna umetniška izdelka. Uporabniki  DRC Maribor so se prijavil z izdelkom Podkev na lesu in osvojili 3. mesto. Uporabniki DRC Murska Sobota pa so izdelali leseno zloženko v leseni škatli ter osvojili 2. mesto. Z osvojenima 3. in 2. mestom, se bomo udeležili enega od  pedagoško-doživljajskih in terapevtsko-turističnih programov, ki temeljijo na aktivnostih in terapijah s pomočjo konja.

»Izdelali smo sestavljanko iz lesa. Barvala sem konja, ki je bil narisan na njej. Sporočili so nam, da smo zasedli drugo mesto. To je super.« (Maja)

»Dobili smo nagrado. Naredili smo lep izdelek iz lesa. Slika je razrezana na manjše dele in jo sestaviš. Robove smo lepo pobrusili. Lepo, da smo dobili nagrado« (Leopold)

»Ideja za puzzle je bila dobra. Lepo, da smo dobili nagrado.« (Jože)Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

VARUH  (m/ž)

Opis del: delo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo v okviru storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 2 meseca
Zahtevane delovne izkušnje: do 2 leti
Izobrazba:  V. stopnja strokovne izobrazbe
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  ročne spretnosti, široka praktična znanja
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-osnovno
Rok za prijavo: do 17.12.2012
Način prijave kandidatov:  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej Maribor, Ul. heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor.

 Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

PSIHOLOG II – PRIPRAVNIK  (m/ž)

Opis del: usposabljanje za  psihološko delo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve:  določen čas 12 mesecev, polni delovni čas
Izobrazba:  univ.dipl.psiholog
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Računalniška znanja: urejevalnik besedil-osnovno, delo s preglednicami osnovno
Rok za prijavo: 17.12.2012
Način prijave kandidatov:  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej, Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor.Uporabniki in zaposleni vabimo v petek, 7.12.2012 od 10. ure dalje na dan odprtih vrat, ki ga bomo popestrili z Miklavževim bazarjem in ob 18. uri na Miklavžev koncert.  Nastopila bo vokalna skupina Pevke ljudskih pesmi Marice.

 Vas pričakujemo v enoti centra v Mariboru, Ulica heroja Jevtiča 9 in se veselimo vašega obiska.Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

OSKRBOVALKA (0,5) + STREŽNICA  (0,5) m/ž

Opis del: izvajanje varstva in socialne oskrbe uporabnikov; skrb za higieno in čistočo prostorov
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve:  določen čas 12 mesecev, polni delovni čas
Poskusna doba: 1 mesec
Zahtevane delovne izkušnje:  2 leti
Izobrazba:  poklicna šola
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:   široka praktična znanja, poznavanje higienskih norm
Znanje jezikov:  slovenski jezik: razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-osnovno
Rok za prijavo: do 19.11.2012
Način prijave kandidatov:  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej Maribor, Ul. heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor.

 

PROJEKT MAGIC TOUCH-NOVEMBER 2012
- interno izobraževanje zaposlenih v okviru projekta
- udeležba na kongresu v Dobrni - prispevek"Terapija s pomočjo konja"


Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) –( m/ž) – določen čas 22 mesecev, polni delovni čas

Opis del: delo na mednarodnem projektu z Madžarsko ter drugih dodatno financiranih programih
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Zahtevane delovne izkušnje: do 2 leti
Izobrazba:  VII. stopnja strokovne izobrazbe
Vozniški izpit:  B kategorije,
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost, široka praktična znanja
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče; aktivno znanje dveh tujih jezikov
Poskusno delo: 4 mesece
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-zahtevno
Način prijave kandidatov do 14.10.2012-  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej Maribor, Ul. heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor ali osebno v tajništvo.


PROJEKT MAGIC TOUCH-OKTOBER 2012
-
obisk ZOO Ljubljana
- izid članka v "Tišinskih novinah"

 Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

DELOVNI TERAPEVT III   (m/ž) – določen čas 8 mesecev, polni delovni čas

Opis del: organiziranje in izvajanje terapevtskega in strokovnega dela z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Poskusna doba: 4 mesece
Zahtevane delovne izkušnje: do 2 leti
Izobrazba:  dipl. delovni terapevt
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja: strokovni izpit na področju zdravstva
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče

Način prijave kandidatov do 08.10.2012 - pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej Maribor, Ul. heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor ali osebno v tajništvo.

 

PROJEKT MAGIC TOUCH-SEPTEMBER 2012
- oprema prostora za sproščanje-akvarij
- usposabljanje terapevtov v ŠviciCenter  Naprej objavlja prosti delovni mesti

 *VARUH-INJA    (m/ž) – določen čas 6 mesecev, polni delovni čas

 Opis del: izvajanje varstva, nege, socialne oskrbe in prostočasovnih aktivnosti-delo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Poskusna doba: 2 meseca
Zahtevane delovne izkušnje: do 2 leti
Izobrazba:  V. stopnja strokovne izobrazbe
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost, široka praktična znanja
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-osnovno

 *VARUH-INJA m/ž) – določen čas 1 meseca, polni delovni čas

Opis del: izvajanje varstva, pomoč pri zaposlitvenem programu, socialni oskrbi in prostočasovnih aktivnosti-delo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Zahtevane delovne izkušnje: do 2 leti
Izobrazba:  V. stopnja strokovne izobrazbe
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost, široka praktična znanja
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-osnovno
Delo primerno za delovne invalide- opravljanje del brez fizičnih obremenitev in dvigovanja bremen.

Način prijave kandidatov do 28.8.2012-  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej Maribor, Ul. heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor ali osebno v tajništvo.

PROJEKT MAGIC TOUCH- AVGUST 2012
- obisk zavetišča za živali


V času od 16.07. do 27.07.2012 je Center Naprej zaradi kolektivnega dopusta zaprt. Vidimo se ponovno 30.7.2012. Prijetne dopustniške dni!

PROJEKT MAGIC TOUCH-JULIJ 2012
- usposabljanje delovnih terapevtk v Švici
- terapevtsko ribarjenje


V času od 11.6. do vključno 19.6.2012 je center zaradi letovanja zaprt. Vidimo se ponovno 20.6.2012.

 

PROJEKT MAGIC TOUCH-JUNIJ 2012
- udeležba delovnih terapevtk na predavanju v Rakitni "Konj kot koterapevt in ko-pedagog"

PROJEKT MAGIC TOUCH- MAJ 2012
- strokovni obisk švicarskega partnerja v Sloveniji
- seznanitev svojcev s projektom
- priprava programov in analiz tveganja
- priprava uporabnikov
- nabava operme in prireditev prostorov
- terapija z muco

 

V soboto 19.5.2012 smo se v okviru organizacije FIBA udeležili odmevnega dogodka uličnega košarke – »Streetball«. Našo ekipo so sestavljali Darko P., Aleš M. in Milan G.. Tekmovali smo na odlični lokaciji sredi Prešernovega trga v Ljubljani. Naši nasprotniki so bili uporabniki iz Centra Zarja. Z odlično odigrano tekmo smo si prislužili medalje zmagovalcev

 

PROJEKT MAGIC TOUCH - APRIL 2012
- oblikovanje in sestanki projektnega tima
- seznanitev uporabnikov s projektom
- srečanje dobitnikov donacij in delavnica za vodenje projekta
- terpija s psi
- terapija s konji


Spoštovani uporabnik in svojci, sklican sestanek za 27.3.2012 odpade. O novem terminu našega srečanja vas bomo pisno obvestili. Prosimo za razumevanje.

Spoštovani uporabniki in svojci!

 Pomlad je že potrkala na naša vrata in vabi nas, da postanemo čim bolj aktivni. Kaj vse smo naredili v preteklem letu in kaj vse nas čaka v tem, bi vam radi predstavili na sestanku za uporabnike in svojce, ki bo v torek, 27. marca 2012 ob 15.30 uri v prostorih Centra Naprej.

 Dnevni red srečanja:

  1. Poročilo za leto 2011  s predstavitvijo  analize vprašalnika
  2. Predstavitev letnega delovnega načrta za leto 2012
  3. Predstavitev letovanja v mesecu juniju 2011 (zbrane prijave, okvirna cena, termini)
  4. Razno (možnost individualnih razgovorov z zaposlenimi)

 Vabimo vas, da se sestanka udeležite v čim večjem številu. Za vas bomo na ta dan pripravili tudi stojnico z našimi izdelki.

Topel pomladni pozdrav!Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I

 Opis del: izvajanje rehabilitacijske in psihiatrične nege ter varstva   oseb s pridobljeno možgansko poškodbo; nudenje medicinske pomoči, priprava  in delitev predpisane terapije, ..
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusna doba: 2 meseca
Zahtevane delovne izkušnje: do 2 leti
Izobrazba:  zdravstveni tehnik
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  natančnost, doslednost, široka praktična znanja
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-osnovno
Rok za prijavo:  do 5.2.2012
Način prijave kandidatov:  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej Maribor, Ul. heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor.

OBJAVA NI VEČ AKTUALNA! 

Center  Naprej objavlja prosto delovno mesto

OSKRBOVALKA (0,5) + STREŽNICA  (0,5) m/ž

Opis del: izvajanje varstva in socialne oskrbe uporabnikov; skrb za higieno in čistočo prostorov
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve:  določen čas 6 mesecev, polni delovni čas
Poskusna doba: 1 mesec
Zahtevane delovne izkušnje:  2 leti
Izobrazba:  poklicna šola
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:   široka praktična znanja, poznavanje higienskih norm
Znanje jezikov:  slovenski jezik: razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Zahtevana računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami-osnovno
Rok za prijavo: 5 dni
Način prijave kandidatov:  pisna vloga z življenjepisom – po pošti na naslov Center Naprej Maribor, Ul. heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor.

OBJAVA NI VEČ AKTUALNA!Vabimo vas, da se nam pridružite na tradicionalnem Miklavževem koncertu Zavoda Naprej in ženskega pevskega zbora Glasbena matica Maribor, ki bo 6.decembra 2011, ob 18. uri v prostorih Zavoda Naprej, Ul. heroja Jevtiča 9, Maribor.  Polepšajmo si praznični december!

PROGRAM PESMI:

KOLEDNIKI
(harm.: Ivan Grbec)

K NEBU POVZDIGNIMO SOLZNE OČI
Breda Šček (prir.: Zs. B. Novak)

URA JE POLNOČI
Ubald Vrabec (prir.: Zs. B. Novak)

LUČ JE PRISVETILA
Lojze Mav

SLAVA BOGU NA VIŠAVAH
Neznan skladatelj: (prir.: Zs. B. Novak)

BELI BOŽIČ
I.Berlin: (prir.: Zs. B. Novak)

DECK THE HALL
Valežanska tradicionalna (prir.: Zs. B.  Novak)

GLORIOUS KINGDOM
Črnska duhovna, Wolfgang Kelber(prir.: Zs. B. Novak)

BY AN' BY
Črnska duhovna,  Kari Ala-Po¨llanen

 

 Iskreno se zahvaljujemo  cvetličarnam, ki so se odzvale našemu povabilu  pri razstavi adventnih aranžmajev. Na steklene krožnike, ki so jih izdelali uporabniki zavoda, so končno obliko aranžmajev donacijsko izdelali:

Cvetličarna PATRICIJA, Patricija Cebe s.p. , Prvomajska 25, Maribor
Cvetličarna VRTNARČEK, Petra Mandl s.p., Krožna pot 24a, Razvanje
Cvetličarna MAJ, Jurovska c. 23, Lenart
Cvetličarna VENEZIA, Mercator center Pobrežje
Cvetličarna ARALIJA, C. XIV. divizije 39, Maribor
Cvetličarna PALMA, Marjana  Barle s.p., Ptujska c. 110, Maribor
Cvetličarna MIRJANA, Marija Kaučič s.p., Jurkovičeva 27, Gornja Radgona
Cvetličarna MAXIMUS, Vrtnarija Murska Sobota, Štefana Kovača 40, M. Sobota
Cvetličarna FLORALIS, Betnavska c. 13, Maribor
Cvetličarna LARISA, Pobreška c. 18, Maribor
Cvetličarna MARI, Marijanca Maher s.p. Mejna 2a, Sp. Duplek
Cvetlični butik in bar PRI BOBRU, Dupleška c. 200a, Maribor
Cvetličarna LIBRA, Jamnikova 2, Ruše
Cvetličarstvo ZVONČEK, Dejan Rojko s.p., C. proletarskih brigad 100, Maribor
Cvetličarna ORHIDEJA, Jager center Melje
Cvetličarna ROSA, Jožica Rebernik s.p.,Industrijska 7, Lenart
Cvetličarna MAK, Radvanjska 6, Maribor
Cvetličarna STUDENČEK, Frana Kovačiča 3 in Limbuška 57,  Maribor
Cvetličarna PAPI, Ul. Veljka Vlahoviča 62, Maribor
Cvetličarna AMSTERDAM, Suzana Kocjan s.p., Borštnikova 30, Maribor
Cvetličarna NUTRICIJA, Biljana Lukič s.p., Pohorska c. 21, Maribor
Cvetličarna LONČEK, Sonja Knuplež s.p., Limbuška c. 35, Limbuš
Cvetličarna TIFANI, Kardeljeva 92, Maribor
Cvetličarna in trgovina GION, Betnavska 4, Maribor
Cvetličarna Mojca MOŽIČ, Partizanska 35, Maribor
Cvetličarna Valerija GRUBELNIK, Tyrševa 14, Maribor
Srednja trgovska šola Maribor – smer aranžerstvo

Po mnenju obiskovalcev, ki so glasovali, so najlepši adventni aranžma izdelali v Cvetličarni PAPI, Ul. Veljka Vlahoviča 62 v Mariboru. Iskrene čestitke!

 Spoštovani obiskovalci!

Veseli smo, da ste se odzvali našemu povabilu in nas obiskali na otvoritvi nove delovne enote Zavoda  Naprej. Tako za naše uporabnike kot za vse zaposlene je bil ta dan prazničen, zato smo vam hvaležni, da ste ga obeležili z nami.
Upamo, da ste se imeli pri nas lepo in vas obenem vabimo, da nas kmalu spet obiščete. Veseli bomo ponovnega snidenja z vami.
Uporabniki in zaposleniŽalostni sporočamo, da nas je po težki bolezni zapustil naš uporabnik Milenko Stevelić. Četudi vključen v Zavod Naprej le za kratek čas, nam je s svojim močnim optimizmom, dobro voljo in občutkom za sočloveka lepšal dni, ki jih je preživel z nami. Prav zato nam bo ostal v lepem in trajnem spominu.

Ženi, svojcem, prijateljem in vsem, ki so Milenku tekom življenja stali ob strani, izrekamo iskrene sožalje.

Kdor živi v srcu svojih dragih, ni mrtev,
še naprej ostaja navzoč v njihovem življenju.

(Immanuel Kant)

Uporabniki in zaposleni Zavoda Naprej

 Z veseljem sporočamo, da Zavod Naprej že deluje na novi lokaciji v lepših in večjih prostorih na naslovu: Ulica heroja Jevtiča 9, Maribor.

Z vsemi uradnimi in veselimi dogodki bomo novo delovno enoto zavoda otvorili v torek, 22.11.2011. Otvoritev se bo pričela ob 10. uri s pozdravnim govorom direktorice Jasne Vešligaj Damiš in svečanim prerezom traku, sledil pa bo pester program s številnimi pevskimi, plesnimi in drugimi nastopi. Ves čas otvoritve bodo odprta vrata Zavoda Naprej, tako da si boste obiskovalci lahko ogledali nove prostore, prigriznili kaj okusnega in kupili kaj lepega na bazarju izdelkov, ki so jih izdelali uporabniki Zavoda Naprej. Ker se bliža adventni čas, organiziramo tudi izbor najlepšega izmed adventnih venčkov, ki smo jih izdelali v sodelovanju z različnimi cvetličarji in aranžerji.

 Pridružite se nam, veseli bomo vašega obiska! 

V torek, 25.10.2011 bo ob 15.30 v novih prostorih zavoda v Ul.heroja Jevtiča 9 v Mariboru sestanek svojcev in uporabnikov storitev. Pripravili bomo tudi jesensko stojnico z našimi izdelki. Vljudno vabljeni!Obveščamo vas, da bo Zavod Naprej zaradi selitve v nove prostore zaprt od srede, 28. septembra 2011  do petka, 30. septembra 2011.

S 3. oktobrom 2011 začnemo delovati v novih prostorih v Melju, Ulica heroja Jevtiča 9 (zraven Mariborske livarne). Kontaktne številke ostajajo nespremenjene.Vabimo vas na ogled komedije TAŠČA.COM 2 v petek, 9.9.2011, ob 18. uri v Dom kulture Pekre v izvedbi  KUD Veseli oder, ki se tudi letos v celoti odreka plačilu za nastop. Iskrena hvala!

Prireditev je dobrodelna, izkupiček od prodaje vstopnic bomo v celoti namenili za kritje stroškov letovanja uporabnikov Zavoda Naprej.

Vstopnice po ceni  8,00 € lahko kupite v Zavodu Naprej, DE Čufarjeva 5, Maribor (059 123 001 -ga. Darinka) vsak delovni dan od 9.-11. in od 13.-15. ure  ali na dan predstave od 17. ure dalje na blagajni KD Pekre.

Prisrčno vabljeni!Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil 18.08.2011 objavili Javno naročilo JN9338/2011: "Vodenje projekta »!Naprej – !Elöre« v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007-2013" (Rok: 31.08.2011 do 12.00). Več o razpisu v mapi Aktualno!Zavod Naprej je v času od 18.7. do 29.7.2011 zaradi kolektivnega dopusta zaprt .  Vidimo se ponovno 1.8.2011.

Prijetne dopustniške dni!Mi smo še vedno na morju, imamo se suepr! Kaj počnemo, lahko preberete v AKTUALNO: Dnevnik letovanja 2011. Lep pozdrav vsem!Vsem lep pozdrav iz Pakoštanov. Imamo se super, vreme lepo, hrana še boljša in obilna, uživamo! Poglejte naše fotografije v fotogaleriji - Letovanje 2011.V času od 13.06.2011 do 21.06.2011 je zavod zaradi rehabilitacijskega letovanja zaprt.Tudi letos se odpravljamo na letovanje in to že čez en teden. Naša destinacija: Pakoštane na Hrvaškem. Več o letovanju preberite v mapi AKTUALNO!

 OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA:

 STREŽNICA-ČISTILKA (m/ž)

Opis del:  skrb za higieno in čistočo prostorov, pomoč v procesu zdravstvene oskrbe
Upravna enota delovnega mesta:  Maribor
Trajanje zaposlitve:  določen čas 12 mesecev, polni delovni čas
Izobrazba:  osnovnošolska izobrazba, nižja poklicna izobrazba
Vozniški izpit:  B kategorije
Druga potrebna znanja:  široka praktična znanja, poznavanje higienskih norm
Znanje jezikov:  slovenski jezik razumevanje, pisanje, govorjenje – tekoče
Rok za prijavo:  30.5.2011
Način prijave kandidatov:  pisna vloga z življenjepisom – po pošti

 Vabljeni na dobrodelno prireditev - ogled komedije »Amour, amore,  liebe…na trnek se lovijo ribe« v petek, 6.5.2011, ob 18.uri v KD Hoče. Izkupiček od prodaj vstopnic bomo namenili za letovanje uporabnikov.

Vstopnice po 8 € lahko kupite vsak delovni dan od 8. do 11. ure in 13. do 15. ure v tajništvu zavoda na Čufarjevi 5 v Mariboru (razen  v času od 26.04. do 29.04.2011) ali na naši stojnici pred trgovino Mercator v Hočah, dne 4. in 5. maja  2011 od 12. do 17.ure.

 ZELENI PROGRAM 2: V zavodu Naprej že sedaj razmišljamo, kako bomo premagovali in lajšali prehlade v zimskih dneh. Zato smo že nabrali smrekove vršičke, iz katerih bomo pridelali sirup. Sirup smrekovih vršičkov deluje blagodejno na dihalne poti, pomirja kašelj, pospešuje prekrvavitev sluznice dihalnih poti, jo krepi, obnavlja in varuje. Vršičke za naš sirup nabiramo po mogočnih pohorskih gozdovih.

ZELENI PROGRAM: Zopet nabiramo! S pričetkom pomladi smo obudili Zeleni program in pričeli nabirati zdravilne rastline in zelišča. Odpravili smo se na Pohorje, kjer smo nabrali prvi spomladanski lapuh, zdravilni jeglič in vršičke robid, bezga in mlade koprive. Še bolj smo se razveseli obilice čemaža in pljučnika, ki smo ju našli v Kungoti. S prvimi nabranimi zelišči in rastlinami pričnemo izdelovati našo izvrstno mešanico za vso družino.Udeležili smo se izobraževanja za mentorje praktičnega izobraževanja v delovnem procesu, ki je bilo organizirano 12. aprila 2011 na Dobi Maribor.Zavod Naprej objavlja prosto delovno mesto

LOGOPED III - PRIPRAVNIK (m/ž)
Opis del: usposabljanje za logopedsko svetovanje in strokovna pomoč uporabnikom, izvajanje logopedske preventive
Upravna enota delovnega mesta: Maribor 
Trajanje zaposlitve: 12 mesecev, polni delovni čas
Izobrazba: prof.specialne in rehabilitacijske pedagogike - logoped
Vozniški izpit: B kat.
Druga potrebna znanja: natančnost, doslednost
Znanje jezikov: slovenski jezik- razumevanje, pisanje, govorjenje - tekoč
Roka za prijavo: 28.6.2011
Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom - po pošti na naslov Zavod Naprej, Markovičeva 30, MariborZavod Naprej objavlja prosto delovno mesto SKUPINSKI HABILITATOR(m/ž), za nedoločen čas, polni delovni čas in s poskusno dobo 4 mesece.

Pogoji za zasedbo:
Izobrazba: univ.dipl.sociolog oz. druga strokovna izobrazba iz 69.čl. Zakona o socialnem varstvu,  opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti
Vozniški izpit B kategorije
Druga potrebna znanja: natančnost, doslednost
Znanje jezikov: slovenski jezik: razumevanje, pisanje, govorjenje - tekoče; angleški jezik: razumevanje, pisanje, govorjenje - zelo dobro
Rok za prijavo: do 1.7.2011
Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom - po pošti na naslov Zavod Naprej, Markovičeva 30, Maribor

 

 V sredo, 29.6., smo poletno vročino premagovali s kopanjem  na kopališču Mariborski otok. Voda je bila ravno pravšnja za pravo osvežitev, dodatno je za to poskrbel še sladoled in obvezna kavica. Zabavali pa smo se tudi z različnimi aktivnostmi v in ob vodi.Izkoristili smo dogajanje na Festivalu Lent in  v petek, 1.7.2011 obiskali mariborski Mestni park. Nekateri smo si poprej ogledali še nov Trg Leona Štuklja in mestno središče, na koncu pa smo se vsi srečali v mestnem parku. Kar nismo se mogli načuditi stojnicam  in živahnemu dogajanju – kljub zgodnji dopoldanski uri. Sprehod med vsemi prizorišči smo zaključili z zasluženim počitkom ob kavi, nekateri pa so si privoščili palačinke!Žalostni sporočamo, da je po hudi bolezni preminula naša uporabnica Daša Verbič. Kljub kratkemu času, ki ga je preživela z nami, jo bomo ohranili v trajnem in lepem spominu. Njenim bližnjim, zlasti družini, izražamo iskrene sožalje.

Zavod Naprej