Delovna terapija

Delovni terapevt v Centru Naprej nudi uporabniku pomoč, usmerjanje, svetovanje, trening... Z uporabniki dela individualno ali skupinsko, tako na področju delovne rehabilitacije kot na področju dela s prilagojenimi pogoji. Delovni terapevt pri delu z uporabniki izvaja aktivnosti ali okupacije na sledečih področjih:

 • osnovne dnevne aktivnosti,
 • širše dnevne aktivnosti,
 • počitek in spanje,
 • šolanje/izobraževanje,
 • delo,
 • igra,
 • prosti čas
 • in sodelovanje v družbi (American Occupational Therapy Assotiation, 2002).

Delovni terapevt v procesu delovne terapije skupaj z uporabnikom oblikuje individualne cilje uporabnika, načrtuje namenske aktivnosti, ki obsegajo vsa področja človekovega delovanja (skrb za samega sebe, produktivnost in prosti čas). Z adaptacijo in prilagajanjem aktivnosti posamezniku in njegovim sposobnostim, mu pomaga doseči najvišji možni nivo samostojnosti, ohranja/izboljšuje funkcionalne sposobnosti, osamosvoji uporabnika v osnovnih in širših dnevnih aktivnostih. Uporabnika uči živeti v okvirju njegovih preostalih zmožnosti, mu svetuje ter ga opremi z ustreznimi pripomočki, ki mu omogočajo samostojno izvajanje vsakodnevnih aktivnosti.

Programi delovne terapije v Centru Naprej so:

 • delo in produktivne aktivnosti,
 • dnevne aktivnosti – gospodinjske aktivnosti in priprava obroka,
 • dnevne aktivnosti – higienska ureditev prostora,
 • telovadba za možgane,
 • kognitivno perceptivni trening,
 • funkcionalna delovna terapija,
 • šola za življenje,
 • terapija z živalmi,
 • rehabilitacijsko plavanje – Hallwick metoda,
 • tematske delavnice: družabne, športne in kognitivne aktivnosti.