Dogovor o vključitvi

Dogovor se podpiše v 2 izvodih. En izvod zadrži uporabnik oz. njegovi skrbniki, drugega arhiviramo v Centru Naprej - v osebni mapi uporabnika. Dogovor o opravljanju storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter zdravstvenih storitev je uradni dokument, ki določa obveznosti in pravice uporabnika, pa tudi vsebino in obseg storitev, ki jih Center Naprej izvaja ter pogoje za njihovo izvajanje. O vsebini dogovora se uporabnika in svojce predhodno seznani.