Nadstandardni programi

Poleg osnovnih programov ponujamo našim uporabnikom tudi programe, ki niso zajeti v osnovno storitev, zato moramo za izvajanje teh storitev pridobivati dodatna finančna sredstva. Sredstva za izvedbo programov pridobivamo iz različnih virov:

  • javnih razpisov,
  • sredstev donatorjev in prostovoljnih prispevkov,
  • doplačil uporabnikov.

Nadstandardne programe izvajamo z namenom večje kakovosti rehabilitacije in kvalitete življenja uporabnikov. Nadstandardni programi, ki jih izvajamo so:

  • letovanje,
  • zimovanje,
  • pikniki,
  • izleti, pohodi,
  • praznična srečanja,
  • različni terapevtski programi, ki niso finacirani iz osnovnih sredstev (npr. rehabilitacijsko jahanje, terapija s psi, ipd.) plavanje,