Strateški načrt Centra Naprej za obdobje 2022–2026

Strateški načrt Centra Naprej
za obdobje 2022–2026

Sinergija izkušenj in mladosti

03. nov. 2021

Ko gledam nazaj, sem ponosna na dosežke preteklih let, za katere je vsak od nas prispeval svoj čas, energijo, znanje, voljo … pa tudi vztrajnost, razumevanje in ideje. Hvaležna sem vsem, ki ste verjeli v skupne cilje, vizijo, poslanstvo in odgovorno in strokovno opravili svoje delo.

Iskrena hvala vsem za sodelovanje!

Sedaj je ponovno prišel čas, da smo pripravili nov strateški načrt in prevetrili naše cilje in poslanstvo. Tako smo v preteklem mesecu skupaj ustvarjali podobo našega centra, možnosti in priložnosti za vse, ki želijo z nami hoditi na poti rehabilitacije. Verjamemo v to, kar delamo, da so znanje in izkušnje pot, ki pelje naprej vse, tako nas v Centru Naprej kot vse okoli nas. Bilo je kot v mravljišču: vsak posameznik je prispeval svoj del, skupni rezultat pa je zbran material za novo strategijo Centra Naprej za obdobje 20222026. Predanost, ki ste jo izkazali vsi člani našega tima, dokazuje, da imamo srce na pravem mestu in da lahko skupaj premagamo vse ovire. Ponosna in hvaležna. Hvala za dobro delo in sinergijo tima!

Jasna Vešligaj Damiš, direktorica Centra Naprej

V Centru Naprej se zavedamo, da skupni dosežki izhajajo iz sposobnosti posameznikov, ki znajo in zmorejo usklajeno delovati, se smiselno dopolnjevati, se medsebojno podpirati in si pomagati. V sklopu štirih delovnih srečanj v centru in na dvodnevnem skupnem izobraževanju celotnega tima Centra Naprej, ki smo ga ponovno izvedli na »našem bregu«, v hotelu Tisa na Pohorju, katerega je spretno vodila direktorica Jasna Vešligaj Damiš, smo dokazali, da smo pravi tim.

Prostor je bil nabit s pozitivno energijo, delovno zagnanostjo, idejami in ustvarjalnostjo. Povezanost kolektiva je bila skoraj otipljiva. Bilo je kot v mravljišču: vsak posameznik je prispeval svoj del, skupni rezultat pa je zbran material za novo strategijo Centra Naprej za obdobje 2022- 2026.

Bravo ekipa Centra Naprej!