Psihosocialno usposabljanje za življenje

Psihosocialno usposabljanje (za življenje) obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih načrtov rehabilitacije. Storitev zajema niz različnih, predvsem socioterapevtskih, psihoterapevtskih ter svetovalnih pristopov in metod, ki omogočajo uporabnikom širjenje vpogleda v lastno situacijo in stanje, ter dejavnike in metadejavnike, ki vplivajo na doživljanje situacij in stanj, možnost predelave lastnih problemov in izkušenj z učenjem, prepoznavanje in razvijanje lastnih interesov in potencialov, sodelovanje pri sprejemanju skupinskih in individualnih nalog, pravil in ciljev, učenje (so)odločanja v življenju, družini in pri delu ter sprejemanja odgovornosti, možnost pridobivanja novih življenjskih izkušenj, informacij, znanj in veščin, ki uporabnikom s PMP omogočajo bolj kompetentno vključevanje v socialno sredino.

Storitev temelji na modelih izkustvenega, funkcionalnega in socialnega učenja tudi z aktivnim vključevanjem v okolje. Vsebine programa so prilagojene specifičnim potrebam posameznikov, ki sooblikujejo rehabilitacijski program, in vključuje:

  • ponovno učenje vsebin in veščin, ki jih je uporabnik izgubil zaradi poškodbe možganov,
  • kognitivni trening,
  • razvijanje interesov, ohranjanje pridobljenega znanja, sposobnosti in spretnosti, ohranjanje preostale in razvijanje večje stopnje samostojnosti in samoodločanja,
  • pomoč pri krepitvi/učenju socialne in delovne vloge v družini in družbi,
  • učenje strategij za uspešno samokontrolo vedenja in inhibicijo impulzov v različnih življenjskih situacijah
  • pomoč pri vzpostavljanju čustvenega ravnovesja,
  • pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk,
  • pomoč pri krepitvi samopodobe, samospoštovanja, prepoznavanju občutka lastne vrednosti, iskanju smisla življenja,
  • pomoč pri sprejemanju uvida v novo življenjsko situacijo, lastno stanje in vzpostavljanje novih življenjskih vlog,
  • ipd.

Storitev zajema tudi sodelovanje z uporabnikom in njegovimi svojci/ključnimi osebami, sodelovanje z zunanjimi strokovnimi delavci in organizacijami.

Za naše uporabnike je psihosocialno usposabljanje za življenje izrednega pomena za samostojno funkcioniranje v vsakdanjem življenju. Programi usposabljanja za življenje omogočajo uporabnikom, da se znajdejo v vsakdanjih življenjskih situacijah in spodbujajo najvišjo možno stopnjo samostojnosti.