Vključitev v center

Center Naprej je namenjen dolgotrajni rehabilitaciji oseb s pridobljenimi možganskimi poškodbami. Storitev je za vključene uporabnike brezplačna. Omogočamo jim številne različne programe s ciljem doseči najvišjo možno stopnjo njihove samostojnosti po poškodbi, aktivno vključevanje v življenjsko okolje, delovno okolje, razbremenitev njihovih družin, pomoč pri vključevanju v skupnost in družbeno življenje.

Problemi oseb s pridobljenimi možganskimi poškodbami so precej drugačni od problemov katerekoli druge skupine prizadetih. Gre predvsem za to, da so se rodili zdravi in so do nesreče živeli relativno zadovoljno in uspešno ter načrtovali tudi uspešno življenjsko kariero. Poškodba pa je povzročila tako hude motnje in spremembe v njihovem funkcioniranju, da večinoma niso sposobni zanesljivo skrbeti sami zase, prizadeta je njihova motorika, govor, sposobnosti učenja, sposobnosti presoje socialnih situacij. Zaradi tega počasi izgubljajo stik z vrstniki, velik del jih izpade iz rednih šolskih programov, ne morejo dobiti službe, ostanejo zaprti v krog najožjih svojcev.

Storitev je za vključene uporabnike brezplačna. Z vsakim uporabnikom pripravimo individualni načrt. Delo poteka po tedenskem urniku, tako individualno kakor tudi v skupini. Posameznik se v program vključuje glede na potrebe in želje.

Veseli Vas bomo, spoznajmo se!

Za pomoč pri postopku in dodatne informacije nas kontaktirajte.