Delo s svojci

Sodelovanje s svojci je izrednega pomena za uspešno rehabilitacijo in dobro počutje uporabnika v centru. S svojci začnemo sodelovati že v postopkih sprejema uporabnika v center. Prav tako je pomembno nadaljnje sodelovanje v času vključitve uporabnika. Pomembno je, da se z uporabnikom dogovorimo, kako in koliko bodo sodelovali njegovi svojci v času vključitve v center.

Delo s svojci poteka individualno in/ali skupinsko. Svojcem nudimo osebno in stvarno pomoč:

  • informiranje,
  • svetovanje, sodelovanje in nudenje podpore,
  • pomoč pri urejanju določenih pravic,
  • izdaja potrebnih potrdil, ipd.

Sodelovanje s svojci poteka na različnih nivojih:

  • Timski sestanki - sodelovanje svojcev na timskih sestankih je namenjeno oblikovanju in dogovarjanju o individualnem rehabilitacijskem načrtu, o poteku rehabilitacije, razreševanju problemov pri vključevanju uporabnika v center, svetovanju pri nabavi terapevtskih pripomočkov in dogovarjanje o sodelovanje z zunanjimi institucijami, informiranju o doseganju zastavljenih ciljev rehabilitacije, prenosu terapevtskega dela in znanj v popoldanski čas življenja uporabnika, ipd.
  • Skupni sestanki za svojce – izvajamo jih minimalno dva krat na leto. Na skupnih sestankih svojce informiramo o letnih programih, dogodkih, nadstandardnih programih, predstavljamo strokovna področja našega dela ali povabimo zunanje strokovnjake, da nam predstavijo za svojce pomembne vsebine.
  • Pogovorne ure in telefonski razgovori – izvajajo se glede na potrebe in želje posameznih svojcev.
  • Druženje ob različnih skupnih prireditvah in praznikih.
  • Srečanja oz. delavnice za svojce, ki potekajo na obeh enotah 1x mesečno.