O Centru

O Centru

Statistični podatki o možganskih poškodbah po svetu kažejo, da postaja omenjena problematika tiha epidemija današnjega časa. Možganske poškodbe in njihove posledice korenito spremenijo življenje poškodovanca in njegove družine.

Problemi oseb po pridobljeni možganski poškodbi so precej drugačni od problemov katerekoli druge skupine prizadetih. Rodili so se zdravi in so do nesreče oz. bolezni živeli relativno zadovoljno in uspešno ter načrtovali tudi svojo življenjsko kariero. Poškodba ali bolezen je za poškodovanca in njegovo družino težka preizkušnja in zelo zahtevna naloga.

Dogodek, ki povzroči poškodbo oz. bolezen, nastopi nenadoma, brez opozorila in povzroči širok razpon fizičnih in psihičnih posledic, ki pogosto ostajajo trajne. Poškodovanec lahko zaradi posledic poškodbe oz. bolezni izgubi stik z vrstniki, izpade iz rednih šolskih programov, ne zmore ohraniti ali pridobiti službe ter ostane v zaprtem krogu najožjih svojcev.

Glavna naloga Centra Naprej je razpreti ta krog.

Na tej poti oblikovanja novega življenja poškodovanec najpogosteje potrebuje ustrezno strokovno pomoč in svetovanje ter stimulativno okolje, ki mu omogoča napredovanje, učenje in podporo pri iskanju novih življenjskih ciljev ob vrnitvi v domače okolje. Eno od oblik pomoči nudi Center Naprej.

Želimo, da naši uporabniki kljub težavam in omejitvam dosežejo novo kakovost življenja.

Poslanstvo

V Centru Naprej zagotavljamo osebam s pridobljeno možgansko poškodbo celovito, strokovno, dolgotrajno rehabilitacijo. Vse storitve in programi, ki jih izvajamo, so prilagojeni posameznikovim trenutnim potrebam in usmerjeni k aktivnemu, čim bolj neodvisnemu vključevanju uporabnikov v skupnosti ter dvigu kvalitete njihovega življenja, kot tudi njihovih svojcev. Pomemben del aktivnosti so tudi preventivni in izobraževalni programi za širšo javnost.

V Centru Naprej razvijamo, izvajamo, načrtujemo, ocenjujemo storitev dolgotrajne rehabilitacije za osebe s PMP. Visoka kvaliteta storitev in ustvarjalnost zaposlenih, ki se prepleta z obsežnim strokovnim znanjem, je temelj poslovne odličnosti in trajnostnega razvoja Centra Naprej.

Center Naprej je prepoznaven po inovativnosti, skrbi za zdravje, varnem okolju, kakovostni storitvi, poslovni odličnosti ter veliki podpori, ki jo nudi svojim uporabnikom ter njihovim svojcem. Prepoznavnost temelji na kompetentnih ljudeh, strokovnem delu in trajnostnem razvoju.

Vizija

Vizija Centra Naprej je ostati center odličnosti za dolgotrajno rehabilitacijo, varno in želeno mesto za osebe s PMP ter njihove svojce, motivirajoče in ustvarjalno delovno okolje za zaposlene, privlačno mesto za prostovoljce, dijake, študente ter drugo strokovno javnost.

Z izkušnjami, strokovnostjo in kakovostjo storitev bomo širili našo prepoznavnost po celotni Sloveniji in v tujini. Ostali bomo družini prijazno podjetje in nadaljevali z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja.

Še nadalje bomo delovali družbeno odgovorno. Ozaveščali bomo pomen preventivnega delovanja na področju možganskih poškodb ter pomembnost dolgotrajne rehabilitacije za osebe s PMP.

O Centru

Uporabnik Centra NAPREJ sem že od njegove ustanovitve leta 2008. Od takrat do danes sem preživel veliko prijetnih ur v družbi prijateljev in prijateljic z enako ali podobno usodo. Brez Centra NAPREJ, bi bilo moje življenje veliko bolj pusto oziroma dolgočasno.

Zoran Škrlec

Pomemben dejavnik našega delovanja je skrb za zaposlene, saj je od zaposlenih v največji meri odvisno, kako uspešno bomo izvajali našo storitev. Prizadevamo si, da se zaposleni dobro počutijo.

Ostale informacije