Prostovoljno delo

Prostovoljno delo je delo, ki ga opravimo v korist sočloveka, skupine ali širše skupnosti. Prostovoljno delo ima velik pomen za naš center, ker:

  • izboljšuje kakovost življenja naših uporabnikov v centru,
  • je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi,
  • je dodatna dejavnost in dodana vrednost v našem centru.

Prostovoljno delo ni plačano z denarjem, temveč z občutkom koristnosti, da te drugi potrebujejo. Daruješ svoj čas, energijo, dobro voljo, ideje drugim. Naši uporabniki bodo pridobili novega prijatelja, nekoga, ki jim bo prinesel nove izkušnje, ideje, poglede in ki bo podaril nekaj svojega časa le njim. S tem se bo pestrost in kvaliteta njegovega življenja povečala.

Kako postati prostovoljec v našem centru?

Vsak prostovoljec je najprej povabljen na uvodni razgovor, na katerem se natančneje dogovorimo o poteku prostovoljnega dela, pri tem upoštevamo želje prostovoljcev.

Bodočemu prostovoljcu predstavimo pravilnik o prostovoljnem delu in pogodbo, ki jo podpišemo. V pravilniku so dorečena pravila delovanja prostovoljca in kaj vse mora center zagotoviti za prostovoljca.

Vsakdo prostovoljec dobi mentorja, ki ga ves čas spremlja in vodi skozi delo. Na mentorja se lahko prostovoljec kadarkoli obrne, če potrebuje nasvet, pomoč ali pogovor. Mentor mu pomaga pri reševanju različnih težav ali dilem, če se pojavijo.

Prostovoljec začne s svojim delom, ko odgovorna oseba in prostovoljec podpišeta pogodbo o prostovoljnem delu.

Prostovoljci imajo pravice in dolžnosti. Pravice, ki jih spoštujemo v praksi sodelovanja s prostovoljci v našem centru so:

  • pravica do celovite informacije o svojem delu in o centru ,
  • pravica do uvajanja v delo,
  • pravica do podpore in priznanja za svoje delo,
  • pravica do možnosti učenja in napredovanja pri delu,
  • pravica do možnosti, da izrekajo svoje mnenje in soodločajo,
  • pravica do možnosti, da sodelujejo v centru,
  • pravica do prejemanja nadomestila za stroške, povezane s prostovoljskim delom (v okviru finančnih možnosti centra).

Ob zaključku prostovoljnega dela lahko prostovoljec dobi potrdilo o opravljenem številu ur prostovoljnega dela ali po potrebi priporočilo o delu.

Pridite in družite se z nami!

Kontakt za
prostovoljno delo

Zvonka Novak
tel: 0591 23 001
mail: zvonka.novak@center-naprej.si