Varstvo in osnovna oskrba

Varstvo zajema spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti, nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoč pri toaletnem treningu, vstajanju, obuvanju, sezuvanju in slačenju, pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri komunikacijah in orientaciji ter varstvo pri prihodih in odhodih ter spremstvo pri prevozih.

Storitev varstva vključuje tudi prenos terapevtskih pristopov in funkcionalnih znanj v neposredne življenjske situacije po navodilih strokovnih delavcev/terapevtov in rehabilitatorjev.

Osnovna oskrba zajema zagotavljanje ustreznih prostorskih kapacitet, prehrano, tehnično oskrbo in prevoze.