Preventiva

Preventivna dejavnost ima pomembno vlogo pri preprečevanju pridobljenih možganskih poškodb ter informiranju in seznanjanju javnosti s tovrstno problematiko. S pomočjo različnih akcij osveščamo širšo javnost o navedeni problematiki. V okviru preventivnih akcij sodelujemo z različnimi ustanovami:

  • vrtci,
  • osnovnimi šolami,
  • srednjimi šolami,
  • avto šolami,
  • ter drugimi ustanovami v širšem lokalnem okolju.

V ta namen izvajamo in se udeležujemo preventivnih delavnic, strokovnih predavanj, okroglih miz in srečanj. Aktivno se udeležujemo različnih akcij v okviru preventive v cestnem prometu.

MESEC MAREC - MESEC OZAVEŠČANJA O MOŽGANSKIH POŠKODBAH

V Centru Naprej že več let v mesecu marcu, ki je mesec ozaveščanja o možganskih poškodbah in njihovih posledicah, pripravljamo akcijo, s katero nagovarjamo k strpnosti in razumevanju težav ljudi, ki so doživeli možgansko poškodbo.

Velik poudarek v teh aktivnostih namenjamo preventivnemu delovanju in osveščanju v širšem družbenem okolju. Sodelujemo s številnimi osnovnimi in srednjimi šolami ter drugimi organizacijami za katere izvajamo preventivne delavnice z namenom preprečevanja možganskih poškodb in varovanja možganov.