Socialno-varstvene storitve

Psihosocialna rehabilitacija in usposabljanje za življenje oseb s PMP je socialnovarstvena storitev, s katero se izpolnjujejo njihove z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice. Osebam s PMP daje možnost vzpostavitve najvišje možne stopnje samostojnosti in aktivnega vključevanja v družbeno življenje ter opravljanje njihovim zmožnostim ustreznega dela, kar rezultira v doseganju višje kakovosti življenja.

Psihosocialne storitve

Rehabilitacija in usposabljanje sta multidisciplinarna procesa aktivnega učenja, s ciljem najmanjše možne stopnje odvisnosti od pomoči in podpore drugih ljudi.

Pridobljene možganske poškodbe najpogosteje povzročijo trajne, vseživljenjske posledice, zato lahko poškodovanec trpi zaradi trajnih telesnih, kognitivnih in psiholoških motenj oz. posledic. Pomembno je, da je storitev psihosocialne rehabilitacije in usposabljanja organizirana in načrtovana ter se izvaja tako, da uporabnikom omogoča celostno in integrirano rehabilitacijo s ponovnim učenjem in usposabljanjem na vseh življenjskih področjih, zlasti na področjih gibanja, komunikacije, pisanja, hranjenja, odvajanja, osebnostne orientacije, orientacije v času in prostoru, učenja socialno sprejemljivega vedenja in kontrole čustvovanja, treninga na področju kognitivnih primanjkljajev, načrtovanja življenjskih aktivnosti, ponovnega doseganja socialne integracije s socialno podporo, z aktivnim vključevanjem v družbo in okolje, vključevanjem v delo in izvajanje dnevnih aktivnosti.