Zdravstvene storitve - Reha dan

V okviru dolgotrajne rehabilitacije izvajamo storitve medicinske obravnave – dan rehabilitacije po možganski poškodbi – Reha dan. Storitev se za vsakega uporabnika opredeli v individualnem načrtu rehabilitacije, ki ga oblikuje interdisciplinarni tim.

Pri izvajanju medicinske rehabilitacije in rehabilitacijske zdravstvene nege je pomembno, da izhajamo iz koncepta celostne obravnave uporabnikov. Pri tem upoštevamo vse njegove potrebe, ki izhajajo iz bio-psiho-socialnih in duhovnih potreb ter prilagoditve in spremembe zdravstvenega stanja.

Medicinska rehabilitacija oseb s PMP v Centru Naprej je specializirana interdisciplinarna zdravstvena dejavnost.