Zaposleni

Vodstvo centra

Jasna Vešligaj-Damiš, univ. dipl. psih.

  • ustanoviteljica in direktorica centra
  • predstavlja in zastopa center,
  • organizira in vodi delo ter poslovanje,
  • koordinira strokovno delo centra in odgovarja zanj,
  • obravnava pritožbe,
  • povezuje delo centra z drugimi izvajalci javnega, zasebnega in nevladnega sektorja,
  • sodeluje v mednarodnih strokovnih mrežah,
  • razvija odnose z javnostmi.

Skupne službe:

Tajništvo – Darinka Klavs
Računovodstvo - Marina VIHER, FIRS s.p., Ptuj

Delovna enota Maribor

Vodja enote:

Zvonka Novak, skupinska habilitatorka-višja svetovalka

Strokovni delavci:

Violeta Rizani, skupinska habilitatorka- višja svetovalka
Veronika Gorišek, skupinska habilitatorka
Yoana Petrova Filipič, psihologinja II
Vladimir Jaćević, fizioterapevt III
Barbara Oštir, diplomirana medicinska sestra, vodja zdravstvenega tima

Strokovni sodelavci:

Delovni inštruktorji: Nina Geč, Vlado Vodušek, Svatava Vrbanič
Varuhi: Mateja Serap, Dušan Sodec, Karolina Robnik, Nevenka Gartner, Marjan Sabo, Danijel Lakoše
Zdravstveni tehniki: Mojca Gečevič

Strežnica: Tatjana Kesak
Vzdrževalec-tehnik: Tomaž Unterlehner

Javna dela: Borut Gorišek

Delovna enota Murska Sobota

Vodja enote:

Tanja Filo, skupinska habilitatorka

Strokovni delavci:

Natalija Job, delovna terapevtka III
Veronika Gorišek, skupinska habilitatorka

Strokovni sodelavci:

Delovni inštruktor: Nejc Horvat
Zdravstveni tehniki: Nuša Majstorovič ,
Varuhi: Daniela Viher, Monika Kosec, Doroteja Kamnik, Ružica Jurovič

Strežnica: Darja Hoheger