Poslanstvo in vizija zavoda

Poslanstvo

V Centru Naprej zagotavljamo osebam s pridobljeno možgansko poškodbo celostno, strokovno, dolgotrajno psihosocialno rehabilitacijo. Vse storitve in programi, ki jih izvajamo, so usmerjeni k aktivnemu vključevanju uporabnikov v življenjsko okolje in dvigu kvalitete njihovega življenja, kot tudi njihovih svojcev. Pomemben del naših aktivnosti so tudi preventivni, svetovalni in izobraževalni programi.

Vizija

Vizija Centra Naprej je postati ključni člen med zdravstveno rehabilitacijo in programi dolgotrajne rehabilitacije z usmeritvami, da osebe s pridobljeno možgansko poškodbo dosegajo maksimalno stopnjo samostojnosti, zadovoljstva in odgovornosti v svojem življenju. Želimo ohraniti in razvijati vlogo osrednjega, cenjenega in prepoznavnega regionalnega centra v SV delu Slovenije na področju dolgotrajne rehabilitacije za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.