Nevrofizioterapija

Nevrorehabilitacija je stroka, ki načela rehabilitacijske medicine udejanja v zdravljenju bolnikov z nevrološko okvaro, v našem primeru s pridobljeno poškodbo možganov. Temeljni cilji nevrofizioterapije v rehabilitaciji oseb s PMP v Centru Naprej je razvijanje, vzdrževanje ali ponovna vzpostavitev optimalnega gibanja in funkcijskih sposobnosti uporabnika. Ukvarja se z opredeljevanjem in izboljšanjem kakovosti uporabnikovega življenja in njegovih zmožnosti za gibanje. Obsega postopke, pri katerih sta gibanje in funkcijska sposobnost posameznika obravnavana glede na okoliščine poškodbe oz. bolezni, okvare, stanja ali dejavnikov
okolja.

Delo fizioterapevta je tudi vzgojno in motivacijsko, uporabnika pridobi za aktivno sodelovanje v rehabilitacijskem procesu.

Fizioterapevtska obravnava uporabnikov s pridobljenimi možganskimi poškodbami v Centru Naprej je usmerjena k optimiziranju zdravja in funkcij človeškega telesa. Zaradi možganske poškodbe se poslabšajo telesne, duševne in čustvene sposobnosti posameznika. Po možganski poškodbi so velikokrat najbolj osnovne funkcije in/ali ukazi, kot so usesti, vstati, hoditi, neverjetno težki ali nemogoči. Ne samo, da določene funkcije ne morejo izvesti, velikokrat jih sploh ne čutijo. Ne zaznavajo položaja telesa, ne morejo se poravnati, ohraniti ravnotežje telesa med aktivnostjo, izgubijo orientacijo na lastnem telesu, prostoru in času, ipd.

Fizioterapevt zaradi kompleksnosti poškodbe uporablja pri obravnavi specializirano vejo fizioterapije – nevrofizioterapijo. Uporablja različne nevrofizioterapevtske pristope, kot so:

 • Bobath koncept za odrasle nevrološke bolnike,
 • koncept PNF (proprioceptivna nevromuskularna facilitacija),
 • model ponovnega motoričnega učenja,
 • mobilizacija živčevja,
 • robotske aparature za rehabilitacijo roke,
 • stopnjevana motorična predstava,
 • senzorna reedukacija,
 • terapija s prisilno uporabo,
 • kineziotaping .

Cilj obravnave je najvišja možna stopnja samostojnosti osebe v gibanju in izvajanju funkcionalnih aktivnosti. Posameznika uči ponovnega funkcioniranja v normalnem življenjskem okolju.

Uporabnikom nudimo veliko možnosti, s katerimi lahko vsakodnevno obnavljajo motorične sposobnosti. Ponujamo jim aktivnosti v prostorih centra, kot tudi izven (v realnem okolju).

 • skupinska telovadba v centru z ali brez pripomočkov (žoge, palice, elastični trakovi,…)
 • individualna nevrorehabilitacija (Bobath koncept, PNF, model ponovnega motoričnega učenja)
 • skupinska telovadba v telovadnici
 • terapevtsko plavanje
 • terapevtsko jahanje
 • nordijska hoja
 • različne športne aktivnosti
 • trening na eliptičnem trenažerju ( orbitrek)
 • trening na sobnem kolesu

Za lajšanje težav naših uporabnikov uporabljamo tudi magnetoterapijo in različne oblike elektroterapije, ultrazvok in laser. Izvajamo tudi fototerapijo s pomočjo aparata Bioptron in obravnavo s pomočjo naprave za nevrorehabilitacijo FitMi.