Kdo smo

Naziv

Naprej, center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor

Naslov

Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor

Od kdaj

V Mariboru smo začeli s svojim delovanjem v mesecu marcu 2008, v Murski Soboti smo odprli delovno enoto v mesecu marca 2010.

Center Naprej
delovna enota Maribor

Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor

Center Naprej
delovna enota Murska Sobota

Obrtna ulica 34, 9000 Murska Sobota

Kaj počnemo?

Center Naprej je ustanovljen z namenom nudenja celostne dolgotrajne zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije osebam s pridobljenimi možganskimi poškodbami, njihovim svojcem in preventivnemu delovanju v širšem družbenem okolju.

Dejavnost centra je usmerjena v nudenje kvalitetne in načrtovane strokovne pomoči s storitvami varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter zdravstvene rehabilitacije, glede na potrebe posameznika. Storitev izvajamo v obliki dnevne rehabilitacijske obravnave.

Za koga?

Za osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami.
Pokrivamo področje SV dela Slovenije. Naši uporabniki, ki so vključeni v center, prihajajo iz Maribora, Ruš, Dupleka, Sv. Tomaža, Kungote, Šentilja, Ptuja, Gorišnice, Lenarta, Dornave, Slovenske Bistrice, Murske Sobote, Radencev, Gornje Radgone, Turnišča, Šalovcev, Puconcev, Beltincev in Križevcev pri Ljutomeru.

Za kaj?

Osebe, ki so doživele težjo poškodbo možgan, potrebujejo po zaključeni primarni medicinski rehabilitaciji intenziven program in vključitev v stimulativno okolje, ki jim omogoča napredovanje, učenje in podporo pri iskanju novih življenjskih ciljev ob vrnitvi v domače okolje.

Naš cilj delovanja:

Naš cilj je doseči najvišjo možno stopnjo samostojnosti oseb po hudi poškodbi možganov, njihovo aktivno vključevanje v življenjsko okolje, maksimalno delovno vključevanje, razbremenitev njihovih družin, pomoč pri vključevanju v skupnost in družbeno življenje ter seznanjanje splošne in strokovne javnosti s specifično problematiko oseb po hudi poškodbi možganov.

Pomemben del dogajanja v našem centru je tudi druženje, preko katerega naši uporabniki osvajajo socialne veščine in širijo socialno mrežo.

Želimo, da naši uporabniki kljub težavam in omejitvam dosežejo novo kakovost življenja.

Kako?

Storitev je za vključene uporabnike brezplačna. Z vsakim uporabnikom pripravimo individualni načrt. Delo poteka po tedenskem urniku, tako individualno kakor tudi v skupini. Posameznik se v program vključuje glede na potrebe in želje. Del programa izvajamo tudi izven centra, npr. v telovadnici, na bazenu, na drugih igriščih oz. v širšem socialnem okolju.

Kdaj?

Vsak delovni dan od 07:00 do 15:00.

Osnove našega delovanja

Delujemo na osnovi koncesijske pogodbe z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in na osnovi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Naše programe sofinancirata MO Maribor ter Zavod RS za zaposlovanje - program javnih del.

Že od začetka delovanja nas pri izvajanju našega dela podpirajo številni donatorji, brez katerih bi bilo naše delo mnogo težje! Veseli smo vsakega prispevka.

V Centru Naprej izvajamo različne storitve in programe dolgotrajne rehabilitacije, namenjene osebam s pridobljenimi možganskimi poškodbami, njihovim svojcem in preventivnemu delovanju v širšem družbenem okolju. Za vključene uporabnike je storitev brezplačna.