Postopek sprejema

Če imate pridobljeno možgansko poškodbo, ki je posledica bolezni ali nesreče in se želite vključiti v storitev dolgotrajne rehabilitacije, ki jo izvajamo v Centru Naprej (enota Maribor in enota Murska Sobota), se po predhodnem dogovoru po telefonu ali e pošti zglasite pri nas, kjer vam bomo predstavili center in storitev, ki jo izvajamo.

Za vključitev potrebujete:

  • Izpolnjeno in podpisano prošnjo za vključitev ali premestitev v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji . Obrazec lahko dobite pri nas ali na spodnji povezavi - Prošnja za vključitev;
  • Zdravniško mnenje, ki ne sme biti starejše od enega meseca in ga izpolni osebni zdravnik na obrazcu, ki ga dobite pri nas ali na spodnji povezavi - Mnenje o zdravstveme stanju;
  • Odločbo pristojnega organa (ZPIZ- Odločba o priznanju pravic iz invalidskega zavarovanja) oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih;
  • V kolikor imate postavljenega zakonitega zastopnika pooblastilo oz. odločbo sodišča o postavitvi zakonitega zastopnika;
  • Dokazilo o državljanstvu- na vpogled nam pokažete osebni dokument.

Obrazca sta dostopna na spodnjih povezavah.

Prošnja za vključitev

Mnenje o
zdravstvenem stanju

Prošnjo v Centru Naprej obravnava komisija za sprejeme, premestitve in odpuste. V kolikor komisija ugotovi, da izpolnjujete pogoje za sprejem in ste upravičeni do storitve, ki jo izvaja center, vas uvrstimo na seznam čakajočih za sprejem in vas o tem obvestimo. Ko je v centru na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem iz seznama čakajočih za sprejem. Pri postopku za sprejem se komisija odloča na podlagi splošnih prioritet, ki so opredeljene v Kriterijih za sprejem uporabnikov v Center Naprej.

Za pomoč pri reševanju prošnje ali glede morebitnih drugih informacij o postopku sprejema, lahko vsak delavnik med 7.00 in 15.00 uro pokličete socialno delavko na telefon 059 123 001 ali 031 753 597 ali pišete na zvonka.novak@center-naprej.si.

Po prejemu prošnje, uporabnika in njegovo družino povabimo na uvodno srečanje, kjer podrobneje predstavimo programe, kaj jih nudimo, sami pa nam povedo, kakšne so njihove želje in pričakovanja.

Sprejem, premestitev in odpust uporabnika se opravi na podlagi dogovora o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji.