Humanitarno delo

Opravljanje dela v korist humanitarne organizacije

V sodelovanju s CSD je Center Naprej vključen v mrežo humanitarnih organizacij, ki omogoča opravljanje dela v korist humanitarne organizacije po napotilu in sklepu sodišča za mladoletne prekrškarje. Mladoletniki si pridobijo osebno izkušnjo glede posledic nepremišljenih dejanj, kot so:

  • prehitre in nepremišljene vožnje,
  • neuporabe varnostne čelade in pasov,
  • nasilje,
  • uživanje alkohola...

Izvajanje dela v korist humanitarne organizacije je za nas izrednega pomena, saj s tem prispevamo k preventivnemu delovanju in večji ozaveščenosti mladih o problematiki možganskih poškodb.