Kriteriji za sprejem

Ko je v centru na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem iz seznama čakajočih za sprejem po vrstnem redu. Odloča na podlagi splošnih prioritet, ki so naslednje:

  • travmatsko pridobljena poškodba možganov;
  • ostale pridobljene poškodbe možganov;
  • čas, ki je potekel od poškodbe do vloge za sprejem, pri čemer imajo prednost osebe, pri katerih je od poškodbe preteklo manj časa;
  • prednost se daje uporabnikom, ki v okviru storitev socialnega varstva nimajo možnosti vključitve v zanje primeren in ustrezen program;
  • zdravstveno in socialno stanje uporabnika, kateremu Center Naprej v okviru izvajanja storitev lahko zadosti;
  • sposobnost uporabnika, da aktivno sodeluje v programu Centra Naprej, pri čemer je pomembno, v kolikšni meri lahko Center Naprej uporabniku zagotavlja dejavnosti, pri katerih lahko aktivno sodeluje;
  • vrstni red po prispetju prošenj,
  • bližino stalnega prebivališča uporabnika in njegovih svojcev,
  • socialne in zdravstvene razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.

Sprejem, premestitev in odpust uporabnika se opravi na podlagi dogovora o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji.