Kaj delamo

Kaj delamo

V Centru Naprej izvajamo različne storitve in programe dolgotrajne rehabilitacije, namenjene osebam s pridobljenimi možganskimi poškodbami, njihovim svojcem in preventivnemu delovanju v širšem družbenem okolju. Za vključene uporabnike je storitev brezplačna.

Uporabnikom omogočamo:

  • socialno-varstveno storitev Varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji - Psihosocialna rehabilitacija in usposabljanje za življenje
  • zdravstvene storitve - Dan rehabilitacije po možganski poškodbi - Reha dan.
  • ter druge dodatne programe.

Celovit multidisciplinaren strokovni pristop temelji na spoštovanju, sodelovanju ter individualnosti posameznika. Izvajamo tudi preventivne, izobraževalne in svetovalne programe.

Naši cilj je doseči najvišjo možno stopnjo samostojnosti oseb s pridobljenimi možganskimi poškodbami, njihovo aktivno vključevanje v življenjsko okolje, delovno okolje, razbremenitev njihovih družin, pomoč pri vključevanju v skupnost in družbeno življenje- torej nekdaj samoumevne stvari ponovno narediti za vsakdanje.

Rehabilitacija

Okrevanje po PMP je dolgotrajno, najpogosteje doživljenjsko. V veliki meri je odvisno od nevrološke okvare ob nastopu poškodbe, hkrati pa na posameznikovo funkcioniranje vplivajo njegove premorbidne osebnostne značilnosti in sposobnosti, način življenja pred pmp ter vpliv ožjega in širšega okolja, v katerem živi.

Socialno-varstvene storitve

Psihosocialna rehabilitacija in usposabljanje za življenje oseb s PMP je socialnovarstvena storitev, s katero
se izpolnjujejo njihove z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice. Osebam s PMP daje možnost
vzpostavitve najvišje možne stopnje samostojnosti in aktivnega vključevanja v družbeno življenje ter opravljanje
njihovim zmožnostim ustreznega dela, kar rezultira v doseganju višje kakovosti življenja.

Zdravstvene storitve - Reha dan

Medicinska rehabilitacija oseb s PMP v Centru Naprej je specializirana interdisciplinarna zdravstvena dejavnost.

Dodatni oz. dopolnilni programi: