Psihologija in psihiatrija

Psihološka obravnava

Po pridobljeni možganski poškodbi se lahko pojavijo spremembe v kognitivnem funkcioniranju, vedenju in čustvovanju, ki so za posameznika in njegovo družino velik izziv. Zato se psihološka obravnava v Centru Naprej osredotoča na intelektualni, čustveni, biološki, psihološki, socialni in vedenjski vidik uporabnika. Potrebe uporabnikov s pridobljeno možgansko poškodbo zahtevajo prilagojeno in posebno psihološko obravnavo, zato je pomembno, da ima psiholog širok nabor znanj. Psihološka obravnava na področju pridobljenih možganskih poškodb vključuje:

  • psihodiagnostiko,
  • psihološko svetovanje in psihoterapijo,
  • kognitivni trening,
  • tehnike sproščanja,
  • trening socialnih veščin.

Psihiatrična obravnava

Vključevanje psihiatra v rehabilitacijski tim je izredno pomembno. Namen psihiatrične obravnave je, da v procesu rehabilitacije oseb s PMP pravočasno prepoznamo ter diagnosticiramo duševne motnje ter jih še pravočasno začnemo ustrezno obravnavati, tako da uporabnika napotimo v psihiatrično ambulantno ali bolnišnično obravnavo.

Psihiatrična obravnava na področju pridobljenih možganskih poškodb vključuje:

  • individualno psihiatrično svetovanje,
  • skupinsko obravnavo z uporabo metod dela s področja psihoedukacije, svetovanja in podpore pri prilagajanju na posledice PMP in pridruženih duševnih motenj.