Zaposlitev pod posebnimi pogoji - delo v prilagojenem okolju

Delo je najboljši zdravnik, kar nam jih je dala narava.
– Gallen, 172 n.št.

Pomeni, da je delo lahko primeren in uspešen način, kako priti do zadovoljstva posameznika. Jemljemo ga, kot nekaj samo po sebi umevnega. Toda za uspešno delovanje je potreben posameznik z vsemi svojimi sposobnostmi, primerno okolje in tudi izbira primerne okupacije.

Delo v prilagojenem okolju je usmerjeno v različne, v delo usmerjene programe, v programe za ohranjanje zdravja in varnosti pri delu ter preprečevanja poškodb. Program je individualiziran, prilagojen rehabilitacijskih potrebam posameznega uporabnika. Vsak posameznik ima zaradi PMP različne posledice in zato različne individualne rehabilitacijske potrebe. Uporabnik izkazuje specifične omejitve, potenciale in interese.

Storitev omogoča uporabniku ponovno pridobivanje delovnih znanj, veščin in izkušenj, izboljševanje delovne učinkovitosti in kakovosti dela, razvijanje delovne vzdržljivosti in vztrajnosti, obremenljivosti in tolerance na dejavnike v okolju, razvoj in utrjevanje delovnih navad, potrjevanje delovnih lastnosti in prilagajanje na zahteve in omejitve delovnega okolja, oblikovanje in utrjevanje identitete, učenje sodelovanja in dela v skupini, učenje organiziranja dela, prevzemanja odgovornosti, učenje upoštevanja varnostnih norm in principov zdravega dela.

V okviru usposabljanja za delo izvajamo trening motivacije, izvršitvenih in drugih kognitivnih funkcij, kot so vzdrževana in deljena pozornost, delovni in dolgoročni spomin, inhibicija vedenja, emocionalna kontrola, začenjanje in vztrajanje v aktivnosti, načrtovanje aktivnosti, organiziranje materialov, uvid v kakovost ali napredek in hitrost procesiranja informacij.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji oz. delo v prilagojenem okolju je del individualnega rehabilitacijskega načrta uporabnika.

V prizadevnih rokah naših uporabnikov in pod strokovnim vodenjem zaposlenih ter z veliko vloženega truda nastaja vrsta lepih unikatnih izdelkov. Nekateri uporabniki so postali pravi mojstri pri izdelavi izdelkov iz tekstila, gline in mavca, lesa, stekla. Izvajamo tudi zeleni in holtikulturni programa.

Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov so namenjena nagradam uporabnikov, s katerimi razpolagajo sami.

Veselje do dela, predvsem pa zadovoljstvo na obrazih naših uporabnikov je tisto, ki nam zagotavlja, da delamo dobro.