Resport

Resport

Evropska športna mreža za rehabilitacijo oseb z invalidnostjo

Osebe z invalidnostjo so fizično manj aktivne kot njihovi vrstniki, posledično jih ima 38% čezmerno telesno težo (53% več od oseb brez invalidnosti). Visoki stroški zdravstvenih storitev, ki so pogojeni s čezmerno telesno težo (zvišan krvni tlak, sladkorna bolezen tipa 2, hiperholesterolemija, kap, osteoartritis, spalna apneja itd.), predstavljajo veliko težavo za evropske davkoplačevalce. Zato bomo v okviru mreže usposobljenih in specializiranih evropskih partnerjev, s sodelovanjem v projektu “ReSport”, razvili nove rehabilitacijske športne aktivnosti (“ReSport aktivnosti”), testirali psihofizične napredke oseb z invalidnostjo in spodbujali telesno dejavnost med njimi. Z izvajanjem projekta bomo ozaveščali pomen telesne aktivnosti ter si prizadevali za prenos spoznanj na evropski nivo.

Projekt “ReSport” spodbuja prostovoljne dejavnosti v športu, socialno vključenost, enake možnosti in ozavešča o pomenu telesne dejavnosti, spodbuja zdravje z večjo udeležbo in enakim dostopom do športa za vse.

Več informacij na spletnem mestu projekta.

Cilj partnerstva je spodbujati sodelovanje ciljnih skupin na področju športa in telesno dejavnost ter podpora izvajanju načel EU za dobro upravljanje v športu, evropskim strategijam za socialno vključenost in enake možnosti, smernicam EU za telesno dejavnost in drugim dokumentom s tega področja.

Športne aktivnosti predstavljajo tudi učinkovito metodo v rehabilitaciji oseb z invalidnostjo. Z rednim športnim udejstvovanjem lahko osebe z invalidnostjo dosežejo večjo kakovost življenja in večjo socialno vključenost. V ta namen je potrebno osebam z invalidnostjo zagotoviti možnost udeležbe na športnih prireditvah, primerne športne programe, kjer lahko enakovredno sodelujejo in dostop do športnih in rekreacijskih površin. Športne aktivnosti morajo postati sestavni del rehabilitacije oseb z invalidnostjo, ne glede na vrsto ali stopnjo njihove invalidnosti, starosti in stopnje telesne sposobnosti.

To je razlog, zakaj smo se projektni partnerji “ReSport” odločili in pristopili k pripravi celovitih športnih rešitev na področju telesne dejavnosti z rehabilitacijskimi učinki za osebe z invalidnostjo. S projektom bomo omogočili in zagotovili brezplačne športne, rekreacijske in druge aktivnosti, s katerimi se bodo izboljšale motorične, fizične in psihične, kognitivne, senzorične in druge sposobnosti oseb z invalidnostjo. Prav tako bomo spodbujali prostovoljstvo (prostovoljci so nosilci dejavnosti ali pomočniki pri izvajanju novih športnih programov), pošteno igro in enake možnosti za vse, krepili socialne spretnosti, povečali socialno integracijo in spodbujali medkulturni dialog.

Pri projektu je sodelovalo 8 partnerskih ustanov

SI - PARTNER 1 - Koordinator
Naprej, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo

IT - PARTNER 2
Italian Sport Center

HR - PARTNER 3
Rijeka Disability Sport Center Association

PT - PARTNER 4
Federação Portuguesa de Desporto para pessoas com Deficiência

UK - PARTNER 5
Brain Injury Matters

TR - PARTNER 6
Keçiören Municipality

HU - PARTNER 7
Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft.

FR - PARTNER 8
CIF France