WOW Festival, Rim

WOW Festival, Rim, 24-26 september 2021

V času od 24. do 26. septembra 2021 se bomo z dvema uporabnikoma Centra Naprej udeležili mednarodnega dogodka Wow Festivala, ki je posvečen nekonvencionalnim športom. Aktivnosti bodo potekale v športnem centru Forum v Rimu. Projekt sofinancira Evropska skupnost v okviru programa Erasmus + Sport ACTION: Not-for-Profit European Sport Event. Koordinator projekta je Centro Sportivo Italiano in se izvaja v sodelovanju z desetimi evropskimi partnerji. Festival Wow je dogodek, ki bo presenetil z znanjem o številnih nastajajočih športnih disciplinah ali pa obudil stare discipline - od tchoukballa, padela in showdowna, do nordijske hoje, med dvema ognjema, frizbija ter namiznega nogometa. Cilj projekta je spodbujanje aktivnega sodelovanja, telesne dejavnosti in povezovanja. Discipline so zabavne, dostopne, zanimive za najmlajše in so dobra ideja za popestritev dejavnosti obstoječih športnih društev. V sklopu festivala se bo mogoče udeležiti različnih športnih aktivnosti, kar bo ustvarilo odlično "športno zabavo". Centro Sportivo Italiano načrtuje družiti dogodek z Evropskim tednom športa 2021. Dogodek bo ustvaril prostor tako za sestanke in povezovanje med podjetniki, ponudniki in uporabniki storitev, kot tudi za strokovne pogovore in poglobljene raziskave o aktualnem dogajanju v svetu, politiki na področju športa in njegovi prihodnosti.

- Video Trailer Link https://www.youtube.com/watch?v=HiQZUvZ8yPg&t=10s

- WOW Festival web page https://wowfestival.it/

Users of the Center Naprej will attend the international event of the Wow Festival, which is dedicated to unconventional sports. The activities will take place at the Forum Sports Center in Rome from 24th to 26th September 2021. The Wow Festival is an event that will surprise with the expanding knowledge of many emerging sports or revive old disciplines - from tchoukball, paddle and showdown, to nordic walking, dodgeball, flying disk and billardino. The aim of the project is to promote active participation, physical activity and networking. The disciplines are fun, accessible, interesting for the youngest and are a good idea for expanding the activities of existing sports clubs. As part of the festival, it will be possible to join various sports activities, which will create a great "sports party". Centro Sportivo Italiano plans to associate the event with European Sports Week 2021. The event will create space for meetings and networking between entrepreneurs, service providers and users, as well as for professional discussions and in-depth research on current events in the world, sports policy and the future of sports.

WOW Festival, Rim