6

VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE CENTRA NAPREJ

Vizija

Vizija Centra Naprej je ostati center odličnosti za dolgotrajno psihosocialno in zdravstveno rehabilitacijo oseb s pridobljeno možgansko poškodbo.

Zagotavljamo okolje, ki je varno, podporno, inovativno, zanimivo, spodbudno, motivirajoče ter ustvarjalno tako za naše uporabnike oz. osebe s PMP ter njihove svojce, za zaposlene ter za prostovoljce, dijake, študente in drugo strokovno javnost.

Z izkušnjami, strokovnostjo in kakovostjo storitev bomo širili našo prepoznavnost po celotni Sloveniji in v tujini. Ostali bomo družini prijazno podjetje in nadaljevali z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja.

Še nadalje bomo delovali družbeno odgovorno. Ozaveščali bomo pomen preventivnega delovanja na področju možganskih poškodb ter pomembnost dolgotrajne rehabilitacije za osebe s PMP.

Nadaljevali bomo krepitev zdravja, strokovne rasti, timskega duha in pozitivne ter konstruktivne komunikacije.

Poslanstvo

V Centru Naprej zagotavljamo osebam s pridobljeno možgansko poškodbo celovito, strokovno, dolgotrajno psihosocialno in zdravstveno rehabilitacijo. Vse storitve in programi, ki jih izvajamo, temeljijo na individualnem pristopu, kar pomeni, da so prilagojeni posameznikovim trenutnim potrebam. Naše delo je usmerjeno k aktivnemu, čim bolj neodvisnemu vključevanju uporabnikov v skupnost ter dvigu kvalitete njihovega življenja, kot tudi življenja njihovih svojcev. Prizadevamo si, da s preventivnimi in izobraževalnimi programi ozaveščamo in vključujemo tudi širšo javnost.

V Centru Naprej razvijamo, izvajamo, načrtujemo in ocenjujemo storitev dolgotrajne rehabilitacije za osebe s PMP. Prepoznavni smo po visoki kakovosti storitve, inovativnosti, skrbi za zdravje, varnem okolju za uporabnike in svojce, multidisciplinarnosti in dobrem strokovnem delu, kar je temelj poslovne odličnosti in trajnostnega razvoja Centra Naprej.

Temeljne vrednote

VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE CENTRA NAPREJ

Visoka kvaliteta storitev in ustvarjalnost zaposlenih, ki se prepleta z obsežnim strokovnim znanjem, je temelj poslovne odličnosti in trajnostnega razvoja Centra Naprej.

S skupnim prizadevanjem, medsebojnim spoštovanjem in zaupanjem vzpostavljamo trdne temelje za posameznika in družbo. Negujemo varno, naravno in zdravo okolje za naše uporabnike, njihove svojce in zaposlene ter druge deležnike centra.

Smo ambasador trajnostnega razvoja in naprednih tehnologij. S spodbujanjem znanja, kreativnega mišljenja, inovativnosti in izmenjave dobrih praks nenehno izboljšujemo naše storitve, procese in sisteme.

Vodi nas motivacija po doseganju najboljšega v vsem, kar počnemo in kar smo. S kakovostjo, prožnostjo, učinkovitostjo in individualnim pristopom zagotavljamo ponos in visoko dodano vrednost za naše uporabnike.