STRATEŠKI NAČRT
CENTRA NAPREJ ZA
OBDOBJE 2022—2026
SOUSTVARJAMO
SPREMEMBE,
PRENOVLJENI
V PRIHODNOST!